xs
xsm
sm
md
lg

"ประยุทธ์" ถก ปธ.สภาฯเวียดนาม พร้อมหนุนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางสาวเหวียน ถิ กีม เงิน (H.E. Ms. Nguyen Thi Kim Ngan) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทย ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
นายกฯ เปิดทำเนียบฯต้อนรับ ประธานสภาฯเวียดนาม ย้ำไทย-เวียดนาม พร้อมร่วมมือส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

วันนี้ (27ส.ค.) เวลา 15.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางสาวเหวียน ถิ กีม เงิน (H.E. Ms. Nguyen Thi Kim Ngan) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (AIPA) สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้

นายกรัฐมนตรียินดีต้อนรับประธานสภาฯ เวียดนาม ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ขอฝากความระลึกถึงนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เพราะมีความสนิทสนมกันดีเนื่องจากได้พบหารือกันในหลายโอกาส การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในทุกระดับ ทุกมิติ สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามที่มีมาโดยตลอด พร้อมแสดงความยินดีต่อการลงนามความตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรป เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ รัฐบาลไทยยินดีและพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (JCR) ครั้งที่ 4 ที่รัฐบาลเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายสะดวกและเห็นว่าเหมาะสม

ประธานสภาฯ เวียดนาม กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการทำงานของเวียดนามเสมอมา เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม ดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยได้หารือกับประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภาไทย เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทย-เวียดนาม ชื่นชมไทยที่ทำหน้าที่ในฐานะประธานอาเซียน และจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ได้อย่างลุล่วง มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม และขอให้ฝ่ายไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพ AIPA เนื่องจากเวียดนามจะรับหน้าที่เป็นประธานจัดการประชุม AIPA ในปีหน้า

ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้อง และหารือในการร่วมผลักดันความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนามระยะที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง (Strengthened Strategic Partnership) ตลอดจนทั้งสองประเทศพร้อมจะมีความร่วมมือ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ให้มีพลวัตในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชมรัฐบาล และฝ่ายนิติบัญญัติเวียดนามที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายต่าง ๆ สนับสนุนให้เศรษฐกิจเวียดนามเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณและขอให้ฝ่ายเวียดนามดูแลนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในเวียดนาม ซึ่งฝ่ายเวียดนามขอให้ไทยพิจารณาเพิ่มการลงทุน ตลอดจนขอให้ไทยพิจารณาสนับสนุนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน และในตอนท้ายนายกรัฐมนตรียินดีให้ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประมงเพื่อแก้ไขปัญหา IUU ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการยกระดับมาตรฐานการประมงเวียดนามกำลังโหลดความคิดเห็น...