xs
xsm
sm
md
lg

ศาลสั่ง “อำนวย วีรวรรณ” อดีตรองนายกฯ เป็นคนไร้ความสามารถ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอำนวย วีรวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
ศาลสั่ง “อำนวย วีรวรรณ” อดีตรองนายกฯ และ รมว.คลัง เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ น.ส.อมรพิมล วีรวรรณ บุตรสาว หลังประสบอุบัติเหตุหกล้มที่เนเธอร์แลนด์ มีอาการสมองเสื่อมเนื้อสมองตาย ถามตอบไม่รู้เรื่อง ต้องมีผู้ดูแล 24 ชั่วโมง

วันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้นายอำนวย วีรวรรณ (อดีตรองนายกรัฐมนตรี) เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ น.ส.อมรพิมล วีรวรรณ ผู้ร้อง

รายละเอียดคำสั่ง ระบุว่า ด้วย น.ส.อมรพิมล วีรวรรณ ผู้ร้อง ยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ นายอํานวย วีรวรรณ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ ผู้ร้อง

ศาลไต่สวนพยานหลักฐานผู้ร้องแล้วเห็นว่านายอำนวย วีรวรรณ ประสบอุบัติเหตุหกล้มที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีอาการสมองเสื่อมและเนื้อสมองตายถามตอบไม่รู้เรื่อง ไม่ทำตามคำสั่ง สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องมีผู้ดูแล 24 ชั่วโมง เดินไม่ได้ เขียนหนังสือไม่ได้ ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ และไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆ ด้วยตนเองได้ ข้อเท็จจริงรับฟ้งได้ว่านายอํานวย วีรวรรณ เป็นคนไร้ความสามารถ ต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 จึงเห็นสมควรตั้งผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรเป็นผู้อนุบาลได้ตามขอ

จึงมีคำสั่งว่า นายอำนวย วีรวรรณ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ ผู้ร้อง

สำหรับนายอำนวย วีรวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 1 ก.ค.2475 ปัจจุบัน อายุ 87 ปี เคยรับราชการตำแหน่งสูงสุดเป็นปลัดกระทรวงการคลังปี 2518-2520 และได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปี 2523-2524 ในรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ปี 2535-2537 หลังจากนั้นได้เป็น รมว.ต่างประเทศ ในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ปี 2539 เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ในรัฐบาล พล.ชวลิต ยงใจยุทธ ช่วงวันที่ 29 พ.ย. 2539 - 21 มิ.ย.2540 โดยได้ลาออกก่อนที่รัฐบาลจะประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการเงินในวันที่ 2 ก.ค.

นายอำนวย วีรวรรณ เคยตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคนำไทย โดยเป็นหัวหน้าพรรคเอง ในปี 2537 แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร และถูกศาลฎีกาสั่งยุบพรรคเนื่องจากไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 17 พ.ย. 2539

ด้านชีวิตส่วนตัว นายอำนวย วีรวรรณ สมรสกับ คุณหญิงสมรศรี วีรวรรณ มีบุตรนอกจาก น.ส.อมรพิมลแล้ว ยังมีบุตรชายซึ่งเป็นบุคคลมีชื่อเสียงคือ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร สถานีโทรทัศน์ช่องวัน(One31)


กำลังโหลดความคิดเห็น...