xs
xsm
sm
md
lg

มาแล้ว CCTV คมชัด 4K งบ 12.3 ล้าน เตรียมติดรอบทำเนียบฯ นับร้อยตัว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มาแล้วกล้อง CCTV สเปค คมชัดระดับ 4K หรือ 8 ล้านพิกเซล เตรียมติดตั้งรอบ ทำเนียบรัฐบาล นับร้อยตัว หลังได้บริษัทเอกชน ผู้ชนะประกวดราคา วงเงิน 12.3 ล้าน ถูกกว่าราคากลาง กว่า 4 ล้านบาท เผย สลน.จัดประกวดราคาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว ทดแทนกล้องเดิม 72 ตัว

วันนี้ (5 ส.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้ประกาศให้ บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด เป็นผู้ชนะเสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 12,345,981 บาท โครงการจัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดทำเนียบรัฐบาล (ซีซีทีวี) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากราคากลาง 16,701,500 บาท ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการนี้ พล.อ.วิลาส อรุณศรี อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศราคากลางเมื่อ 4 ก.พ. และประกาศประกวดราคา เมื่อ 29 พ.ค.2562 มีกองสถานี ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สลน.เป็นเจ้าภาพ หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 16,734,800 บาท

โดยทีโออาร์ของโครงการ ระบุไว้ตอนหนึ่งว่า ทำเนียบรัฐบาลในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการบริหารประเทศ เป็นสถานที่ปฎิบัติราชการของ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง และข้าราชการ ประจำหลายหน่วยงาน เป็นสถานที่จัดการประชุมคณะรัฐมนตรี รับรองอาคันตุกะจากต่างประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นสถานที่จัดงานพิธิการสำคัญต่างๆ ยังเป็นที่ตั้งของตึกไทยคู่ฟ้า ตึกสันติไมตรี ตึกนารีสโมสร ตึกแดง ซึ่งเป็นอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาคารอนุรักษ์จากกรมศิลปากร

"ที่ผ่านมามีสถานการณ์การชุมนุมโดยรอบทำเนียบรัฐบาลที่มีประจำอย่างต่อเนื่อง การลอบวางวัตถุต้องสงสัยในสถานที่ สำคัญต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายทางการเมือง ซึ่งทำเนียบรัฐบาลก็เป็นหนื่งในเป้าหมายนั้น"

นอกจากนี้ยังมีความเสียหายที่เกิดจากพฤติกรรมการกระทำของบุคคลบางคนภายในทำเนียบรัฐบาล ที่ละเมิดการรักษาความ ปลอดภัย อุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยบางครั้งไม่สามารถติดตามตรวจสอบได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะที่ผ่านเข้าทำเนียบรัฐบาล การตรวจสอบพื้นที่ภายในและโดยรอบทำเนียบรัฐบาล โดยเจ้าหน้าที่เป็นประจำอย่างเคร่งครัด และจากการสังเกตการณ์เฝ้าระวังจากระบบโทรทัศน์วงจรปิด"

ปัจจุบันมีระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ได้ติดตั้ง มาทั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 หลังจากนั้นได้ติดตั้งเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2556 รวมกล้องทั้งหมดเป็นจำนวน 72 กล้อง แต่ยังไม่ครอบคลุม พื้นที่ได้ทั้งหมด ดังนั้นมีความจำเป็นในการติดทั้งกล้องวงจรปิดและปรับปรุงระบบให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายนอก และภายในทำเนียบรัฐบาล

โดยงานติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดทำเนียบรัฐบาล ประกอบด้วยงานเดินสายสัญญาณ สายไฟฟ้า และสายควบคุมต่างๆ รองรับตำแหน่งที่จะติดตั้งกล้อง, ติดตั้งเสาเพื่อรองรับการติดตั้งกล้องภายนอก, ปรับปรุงห้องควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด, ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามจุดที่กำหนดพร้อมเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าสู่ตัวกล้อง

ติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมเชื่อมต่อระบบติดตั้งโปรแกรมบันทึกภาพและควบคุมบริหารจัดการ กล้องวงจรปิด, ทดสอบระบบกล้องให้สามารกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จัดส่งผังการเดินสาย ผังการติดตั้งกล้อง และแผนการซ่อม บำรุงรักษาทั้งระบบปฏิบัติงานอื่นๆ ให้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย

สำหรับสเปกของกล้องซีซีทีวีที่ดำเนินการจัดซื้อ ประกอบด้วย ต้องเป็นกล้องความคมชัดสูงแบบติดตั้งประจำ ชนิดติดตั้งภายนอกอาคารความคมชัดสูง (แบบทรงกระบอก) จำนวน 80 ชุด ชนิดติดตั้งภายในอาคารความคมชัดสูง (แบบทรงโคม)จำนวน 20 ชุด ทั้งหมดเป็นประเภท IP Network Camera มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล (4K Resolution)

นอกจากนั้นยังจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับตรวจการณ์ภายนอกอาคาร ความคมชัดสูง จำนวน 2 ชุด ประเภท IP Network Camera แบบตรวจการณ์โต้รอบทิศทาง มีความละเอียดซองภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล หรือดีกว่า

ขณะเดียวกัน ยังรวมถึงเครื่องบริหารจัดการภาพพร้อมซอฟต์แวร์ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องแสดงภาพ จอรับภาพ และชุด Keypad สำหรับควบคุมกล้อง Pan/nit/Zoom (PTZ), อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ชุดรับส่งสัญญาณภาพผ่านสายใยแก้วนำแสง เป็นต้น.กำลังโหลดความคิดเห็น...