xs
xsm
sm
md
lg

ส.ส.ธาดา เปลี่ยนยกชุด "สมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานี (ไทยเศรษฐ์)" ดึงลูกชาย รมช.เกษตรฯ -บุตรสาว สจ.อุทัยฯ นั่งกรรมการชุดใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปลี่ยนยกชุดกรรมการใหม่ "สมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานี (ไทยเศรษฐ์)" ส.ส.ธาดา นั่งนายกฯ ดึง "เจเศรษฐ์" หลานชาย ส.ส.อุทัยฯ เขต 1 ภูมิใจไทย ลูกชาย รมช.เกษตร "มนัญญา" นั่งปฏิคม ส่วน บุตรสาว "ปานัดฌา" ส.อบจ.อุทัย เขต 1 มีชื่อเป็นกรรมการ พร้อมดึงกรรมการใหม่ ส่วนใหญ่คนใกล้ชิดพรึ๊บ

วันนี้ (1 ส.ค.) มีรายงานว่า เว็ปไซด์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม มีใจความว่า ด้วย สมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานี (ไทยเศรษฐ์) โดย นายยิ่งยศ สมประสงค์ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียน การแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด ดังนี้

1. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ นายกสมาคม 2. นายชูชีพ สารีนนท์ อุปนายก (คนที่ 1) 3. นายเสวก พุทธรักษา อุปนายก (คนที่ 2) 4. นายสุจริต คำแว่น เลขานุการ 5. นายอนุพันธ์ สารสุวรรณ์ เหรัญญิก 6. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ปฏิคม 7. นายชูชาติ สารีนนท์ ปฏิคม 8. นายธนาเศรษฐ์ ธนเมธีจิรณัฐ ปฏิคม 9. นายยิ่งยศ สมประสงค์ นายทะเบียน 10. นายวิทูรย์ เอี่ยมละออ ประชาสัมพันธ์ 11. นายจักรพันธุ์ รอดอ่อง ประชาสัมพันธ์

12. นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ กรรมการ 13. นายมนูญ ดอกกุหลาบ กรรมการ 14. นายรัชเขตร์ ทุคหิต กรรมการ 15. นายสุรัติ เหล่าเขตรกิจ กรรมการ 16. นายวีระศักดิ์ มูลพฤกษ์ กรรมการ และ 17. นายสมเกียรติ หงษาหัส กรรมการ

นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดอุทัยธานี ได้มีคำสั่งให้รับจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการ สมาคมรายนี้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 85แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ลงนาม โดย นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ สมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานี (ไทยเศรษฐ์) มีคนในครอบครัวไทยเศรษฐ์ ร่วมเป็นกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี เขต 2 และรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกสมาคม นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี เขต 1 พรรคภูมิใจไทย (บุญชาย น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็น ปฏิคม

นอกจากนี้ ยังมีชื่อ นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ (บุตรสาวนายชาดา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1) มีชื่อเป็นกรรมการสมาคมฯ

ทั้งนี้ยังพบว่า กรรมการส่วนใหญ่ เป็นคนใกล้ชิดนายชาดา เช่น นายชูชีพ หรือ สจ.ชีพ (อดีตสจ. เขต อ.สว่างอารมณ์) ประธานที่ปรึกษานายก อบต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์, นายสุจริต กำนัน ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ ,นายอนุพันธ์ กำนัน ต.ระบำ อ.ลานสัก ,นายชูชาติ นายก อบต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์, นายมนูญ กำนัน ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ , นายรัชเขตร์ เทศมนตรีตำบลบ้านไร่ อ.บ้านไร่ ,นายสุรัติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ ,นายวีระศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ และ นายสมเกียรติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที 19 บ้านใหม่สามัคคี ต.ระบำ อ.ลานสัก

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lerkdee Production


กำลังโหลดความคิดเห็น...