xs
xsm
sm
md
lg

เคาะงานรองนายกฯ "บิ๊กป้อม" ดูมท.-ทส. "สมคิด" คลัง-พลังงาน "กอบศักดิ์" เลขาฯครม.ศก.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โฆษกรบ,ป้ายแดง แถลงผลครม.แบ่งงานรองนายกฯ "ประวิตร" กำกับมท.-ทส.-แรงงาน หน่วยมั่นคง "สมคิด" ดูแลคลัง-กต.-พลังงาน "วิษณุ" คุมยธ.เว้นDSI "จุรินทร์-อนุทิน" ดูกระทรวงพรรค "กอบศักดิ์" นั่งเลขาฯครม.ศก.

วันนี้ (30ก.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ที่ประชุมมีการแบ่งงานในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กำกับดูแล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงแรงงาน โดยมีการมอบหมายให้อำนาจการปฏิบัติราชการแผ่นดินแทนในสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)ในส่วนองค์การมหาชน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และมอบหมายให้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในประกาศสำนักนายกฯที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย การสถาปนาพระอิสริยศ อิสริยศักดิ์ และสมณศักดิ์ รวมถึงการแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวงและกรม เอกอัครข้าราชทูตประจำประเทศและกงศุลที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กำกับดูแล กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ บริษัท อสมท.จำกัด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้องค์การมหาชน และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นายวิษณุ เครืองาม กำกับดูแล กระทรวงยุติธรรม ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ กำกับดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กำกับดูแล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ครม.มีมติเห็นชอบตั้งครม.เศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมือง(รองนายกฯสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งในสมัยก่อนเคยมีครม.เศรษฐกิจในลักษณะแบบนี้มาแล้ว เนื่องจากเราเป็นรัฐบาพรรคร่วม มีหลายพรรคที่ดูแลกระทรวงเศรษฐกิจ ครม.เศรษฐกิจจึงถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้เห็นผลได้ ที่คาดว่าจะเป็นประชุมทุกวันจันทร์ เพื่อนำผลการหารือเข้าที่ประชุมครม.ชุดใหญ่ในวันอังคาร


กำลังโหลดความคิดเห็น...