xs
xsm
sm
md
lg

“เรืองไกร” ร้อง กกต.สอบคุณสมบัติ 194 ส.ว.ได้รับแต่งตั้งขณะยังดำรงตำแหน่งอื่น เข้าลักษณะต้องห้าม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“เรืองไกร” ร้อง กกต.สอบคุณสมบัติ ส.ว. 194 คนได้รับการแต่งตั้งขณะยังยังดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นข้าราชการ หรือเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ อาทิ คกก.ปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการกฤษฎีกา เข้าข่ายลักษณะต้องห้าม

วันนี้ (30 ก.ค.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ เข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ขอให้ตรวจสอบสมาชิกภาพของ ส.ว.และ ส.ส.อาจสิ้นสุดลงเนื่องจากขณะได้รับแต่งตั้งเป็น ส.ว.และ ส.ส.ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ เข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 111(7) มาตรา 101(7) ประกอบมาตรา 184(1) และมาตรา 108 ข.(2) หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่าจากการตรวจสอบเว็บไซต์ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ส.ว.ที่ได้รับการคัดเลือกจาก คสช.ในจำนวน 194 คน ไม่พบว่ามีหนังสือหรือเอกสารลาออกจากการเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 111(7) ประกอบมาตรา 184(1) บัญญัติเป็นลักษณะต้องห้ามว่า ส.ส. และ ส.ว. ต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งก็เหมือนกับกรณี ส.ส.ห้ามไปเป็นฝ่ายบริหารหรือช่วยงานฝ่ายบริหารที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ก็ได้พูดไว้ และเป็นการยึดตามแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 10 /2551

นอกจากนี้ยังพบว่ามี ส.ว.บางคนอาจขาดคุณสมบัติเนื่องจากขณะแสดงหนังสือยินยอมได้รับการสรรหาเป็น ส.ว.ยังไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีจึงเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 108 ข.(2) ประกอบมาตรา 184 (1) หรือไม่

“กรณีนี้การลาออกจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอาจจะเลยขั้นตอนของการแสดงหนังสือยินยอม เช่น พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.ยุติธรรมในขณะนั้น ลาออกในวันที่ 9 พ.ค. และได้รับแต่งตั้งเป็น ส.ว. ลำดับที่ 98 ในวันที่ 11 พ.ค. หรือนายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรขณะนั้น ลาออกวันที่ 10 พ.ค. และได้รับแต่งตั้งเป็น ส.ว.ลำดับที่ 248 ในวันที่ 11 พ.ค. ระยะเวลาเพียง 1-2 วันการยื่นลาออกและการแสดงหนังสือยินยอมได้รับการสรรหาไม่น่าจะทำได้ทัน ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้สังคมตั้งคำถามกับนายวิษณุ เครืองาม ถึงขั้นตอนระเบียบการสรรหา ส.ว.ว่าอยู่ที่ไหน แต่เมื่อเรียงลำดับวันเวลาแล้วน่าจะมีปัญหาขาดคุณสมบัติ จึงต้องมายื่นให้ กกต.ตรวจสอบและขอให้รีบดำเนินการ หวังว่าคงไม่ใช้เวลาเป็นปี เพราะเมื่อกระบวนการเข้าสู่อำนาจไม่ชอบก็ทำให้การบริหารราชแผ่นดินมีปัญหาไปด้วย”

ในคำร้องนายเรืองไกร ระบุถึง ส.ว.ที่เคยดำรงตำแหน่งต่างๆ ประกอบด้วยรายชื่อ ส.ว.ที่เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ พล.ต.อ.ชัชวาล สุขสมจิตร์ พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา นายเสรี สุวรรณภานนท์ และพล.อ.ทวีป เนตรนิยม ส.ว.ที่เคยเป็นคณะกรรมการปฏิรูประเทศด้านต่างๆ ประกอบด้วย พล.ต.ต.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย นายถวิล เปลี่ยนศรี นายคำนูณ สิทธิสมาน คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายสมชาย หาญหิรัญ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ นายพลเดช ปิ่นประทีป นายจิรชัย มูลทองโร่ย นายสมเดช นิลพันธุ์ นายอำพล จินดาวัฒนะ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายปานเทพ กล้ารณรงค์ราญ นายกล้าณรงค์ จันทิก พล.ร.อ.พระจุณณ์ ตามประทีป ขณะที่บางคนได้เป็น ส.ส. คือ นายวิเชียร ชวลิต

ส่วนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต่อมาได้รับเลือกเป็น ส.ว. ประกอบด้วย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง และนายพลเดช ปิ่นประทีป และบางคนเป็นคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ แล้วได้เป็น ส.ว. ประกอบด้วย พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ พล.อ.นาวิน ดำริกาญจน์ พล.อ.ทวีป เนตรนิยม นายสถิต ลิ่มพงษ์พันธุ์ นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ และนางวรารัตน์ อติแพทย์

คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ส.ว. ประกอบด้วย นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ พล.ต.อ.ชัชวาล สุขสมจิตร์ นายพรเพชร วิชิตชลชัย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ และนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

ส่วน สนช.ที่เป็น ส.ว. ประกอบด้วย นายตวง อันทะไชย พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ และนายมณเฑียร บุญตัน

ขณะเดียวกันยังพบ ส.ว.ที่มาจาก ข้าราชการการเมืองหรือกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีหลายราย คือ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร พล.อ.ประสาท สุขเกษตร พล.อ.สกล ชื่นตระกูล นายสมชาย ชาญณรงค์กุล มล.ปนัดดา ดิศกุล พล.อ.นาวิน ดำริกาญจน์ พล.อ.อักษรา เกิดผล นายสมชาย เสียงหลาย พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ และนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร

นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่ามี ส.ว.ที่มาจากอดีตรัฐมนตรี ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเพียง 1-2 วัน ก่อนได้รับการสรรหา ประกอบด้วย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ นายลักษณ์ วจนานวัช นายสุธี มากบุญ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ นายอุดม คชินทร และนายสมชาย หาญหิรัญ


กำลังโหลดความคิดเห็น...