xs
xsm
sm
md
lg

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.๑๐

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ประธานศาลรัฐธรรมนูญ” นำคณะตุลาการร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้ (26 ก.ค.) นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ที่ทรงมีพระราชจริยาวัตรอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาอาทรแก่ทวยราษฎร์เป็นอเนกอนันต์

โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นเพื่อให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะ อีกทั้งยังเป็นการสนองพระราโชบายตามแนวพระราชดำริในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกร ทุกหมู่เหล่ามีความสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันร่วมกันระหว่างสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

นอกจากนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมและส่วนรวม ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. ที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร กรุงเทพมหานคร


กำลังโหลดความคิดเห็น...