xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เปิดอบรมวิทยากรเลือกตั้งท้องถิ่น “อิทธิพร” หวังเป็นฐานรากประชาธิปไตย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประธาน กกต.เปิดการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 5 ฉบับ หวังให้ผู้เข้ารับการอบรมจะนำข้อมูลที่ได้ไปถ่ายทอดและจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การกำกับดูแลของ กกต. แนะผู้ปฏิบัติถอดบทเรียนเลือกตั้ง ส.ส.ลดข้อผิดพลาด-ศึกษา กม.ใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพ

วันนี้ (24 ก.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งผู้เข้าอบรมเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด และหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรหลักจำนวน 445 คน ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นมีความสำคัญมาก เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใกล้ชิดกับประชาชน การเลือกตั้งจึงเป็นการกระจายอำนาจให้ประชาชนปกครองตนเอง เป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงของประชาชนในการมีส่วนร่วมออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกตัวแทนเข้าไปบริหาร อปท. ถ้าการเมืองท้องถิ่นที่เปรียบเหมือนฐานของสังคมประชาธิปไตยมีความเข้มแข็ง การเมืองระดับชาติที่เป็นส่วนยอดของประชาธิปไตยก็จะเข้มแข็งไปด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.กำหนดให้ อปท.เป็นผู้จัดการเลือกตั้งภายใต้การกำกับดูแลของ กกต. ขณะเดียวกัน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นก็กำหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับใดก่อนแล้วแจ้ง กกต.ทราบเพื่อให้กำหนดวันเลือกตั้ง อปท.ต่อไป ดังนั้น กกต.จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้น โดยยังมีกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอีก 5 ฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วแต่ละฉบับมีสาระที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายเรื่อง จึงขอให้ผู้ปฏิบัติคำนึงใน 3 เรื่อง คือ 1. บทเรียนและประสบการณ์จากการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค. แม้จะไม่เหมือนเลือกตั้งท้องถิ่น แต่มีหลายเรื่องที่สอดคล้องกัน เช่น เรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ระยะเวลาการใช้สิทธิ จึงต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจ 2. ประเทศไทยว่างเว้นจากการเลือกตั้งมากกว่า 5 ปี จำเป็นต้องมีการรื้อฟื้นทบทวนแนวทางการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่จะทยอยออกมา หลายเรื่องอาจจะคล้ายกับการเลือกตั้งส.ส.แต่ก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียด 3. เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งโดยเฉพาะกรรมการประจำหน่วยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ จำเป็นต้องมีการซักซ้อมให้มากเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดป้องกันการเกิดผลกระทบต่อการเลือกตั้งเพื่อให้สังคมรู้สึกซ่าเราเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

“จริงๆ แล้วการทำงานเลือกตั้งที่ผ่านมามีข้อผิดพลาดบ้าง แต่เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยเลือกตั้งแล้วถือว่าในภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ แต่เมื่อคิดถึงความเป็นมืออาชีพของเรา จำเป็นต้องนำข้อผิดพลาดต่างมาทบทวนและแก้ไขเพื่อให้ปัญหาเดิมๆ จากการเลือกตั้งหมดไปไม่เกิดขึ้นอีก จึงหวังว่าการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะนำข้อมูลที่ได้ไปถ่ายทอดและจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ”


กำลังโหลดความคิดเห็น...