xs
xsm
sm
md
lg

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ พบนายกฯ ร่วมมือยกระดับแรงงาน หนุนมีงานทั่วถึง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผอ.องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมคาราวะ "ประยุทธ์" พร้อมร่วมมือยกระดับแรงงาน ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม สนับสนุนคนไทยมีงานทั่วถึง–ต่างด้าวถูกกม.

วันนี้ (22ก.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายกาย ไรเดอร์ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางเยือนไทย โดยนายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 100 ปี ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในปี 2562 ซึ่งเป็นองค์กรชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ มีบทบาทสำคัญในด้านแรงงานและด้านสังคมของประชาคมโลก ผ่านการกำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ และการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งรัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน และส่งเสริมการเจรจาทางสังคม เพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงาน และสร้างงานที่มีคุณค่า

ด้านผู้อำนวยการใหญ่ ILO ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุน ILO ตลอดมา โดยเฉพาะโครงการความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมแรงงานของไทยให้มีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น พร้อมชื่นชมการดำเนินการของไทย ที่สามารถยกระดับการคุ้มครองแรงงานในภาคประมง และพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ค.ศ. 2007 เป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก ว่ามีระบบมีมาตรการที่ดีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้า การส่งออก และการสร้างรายได้ ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการใหญ่ ILO เห็นพ้องที่จะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เป็นไปตามกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลไทยมุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีงานทําอย่างทั่วถึง มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ควบคู่กับการให้ความสําคัญกับแรงงานสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับ ILO ในทุกมิติกำลังโหลดความคิดเห็น...