xs
xsm
sm
md
lg

“วิษณุ”เผยถก ครม.นัดแรก อาจแต่งตั้งเลขานายกฯ-โฆษกรัฐบาล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
“วิษณุ” เผย ประชุม ครม.นัดแรก เห็นชอบร่างนโยบายรัฐบาลก่อนตีพิมพ์ส่งสภา ระบุงานที่ทำได้ช่วงก่อนแถลงนโยบาย เป็นงานไม่อิงกฎหมาย ส่วนการย้ายคน-อนุมัติงบฯ ยังทำไม่ได้ แต่แต่งตั้งเลขาฯ คณะรัฐมนตรี-โฆษกรัฐบาลได้ เพราะเป็นจำเป็นเร่งด่วน

วันนี้(16 ก.ค.) เวลา 15.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นัดแรก ภายหลังจากการเข้าเฝ้าฯ ในวันนี้ เลขาฯ ครม.จะแจ้งให้ทราบว่ามีเรื่องอะไรที่เร่งด่วน ที่รัฐมนตรีจะต้องปฏิบัติ และแจ้งให้รัฐมนตรีทราบว่าหลังจากรับหน้าที่แล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรระหว่างการทำหน้าที่และการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การผลัดเวรเข้าเฝ้าฯ และส่งเสด็จเนื่องจากตรงกับช่วงวันเข้าพรรษาที่จะเสด็จพระราชดำเนินเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต จากนั้นจะมีกิจกรรมอื่นๆ ก่อนที่จะถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ไม่อิงตัวบทกฎหมาย เช่น งานประเพณีหรืองานที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ส่วนงานที่ต้องอิงกฎหมาย เช่น การสั่งย้ายคน หรืออนุมัติงบประมาณยังทำไม่ได้ เพราะเป็นการบริหาราชการบริหารแผ่นดินที่ต้องแถลงนโยบายรัฐบาลก่อน นี่คือสิ่งที่เลขาฯ ครม.จะแจ้งให้ทราบว่าอะไรคือ การทำหน้าที่และการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงสิ่งที่จะเข้าปฏิบัติใน 5-7 วันก่อนแถลงนโยบายรัฐบาล ขณะเดียวกันนายกฯ ก็คงจะพูดถึงเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่ผ่านการยกร่างโดยมีตัวแทนของพรรคร่วมรัฐบาลลงไปช่วย ซึ่งจะนำเข้า ครม.เพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นจึงส่งตีพิมพ์ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 วัน จากนั้นก็ส่งให้สภาฯ ได้พิจารณาโดยใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน

เมื่อถามว่า วันนี้จะมีการแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า อยู่ที่ว่านายกรัฐมนตรีการเสนอหรือไม่ ส่วนสามารถแต่งตั้งในวันนี้ได้เลยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องแต่งตั้ง โดยนายกฯ เสนอและให้ ครม.เห็นชอบ เพราะการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองบางตำแหน่งที่จำเป็นเร่งด่วน คือตำแหน่งเลขาธิการนายกฯ และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามปกติก็ต้องแต่งตั้ง แต่ถ้าวันนี้ ยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นอะไร


กำลังโหลดความคิดเห็น...