xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” ยันเงื่อนไขที่ต้องบรรจุในนโยบายรัฐบาล ประกันรายได้-แก้ไข รธน.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

(ภาพจากแฟ้ม)
“จุรินทร์” ยัน 3 เงื่อนไขที่ต้องบรรจุในนโยบายรัฐบาล ประกันรายได้-แก้ รธน.หมวดแก้ไขให้ง่ายขึ้นใน 1 ปี-ครม.ทำงานซื่อสัตย์สุจริต โยนนายกฯ คุมปม “ร.อ.ธรรมนัส” ถูกวิจารณ์มีมลทิน

วันนี้ (11 ก.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการหารือกับรัฐมนตรีพรรคเกี่ยวกับการจัดทำนโยบายรัฐบาลว่าได้มอบหมายให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปหารือกับพรรคพลังประชารัฐเพื่อจัดทำนโยบายรัฐบาลร่วมกัน โดยยังยึด 3 ประเด็นหลักที่เป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาล คือ การประกันรายได้เกษตรกร ในเรื่องของข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด การแก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่างน้อยที่สุดจะต้องแก้หมวดของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นในอนาคตทำได้ง่ายขึ้น เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขให้แก้ยาก นอกจากต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมร่วมรัฐสภาแล้วยังต้องใช้เสียงฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 รวมทั้งต้องทำประชามติด้วย ให้เหลือแค่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเท่านั้น เหมือนรัฐธรรมนูญในอดีต เพราะหากไม่เริ่มต้นแบบนี้อาจนำไปสู่การฉีกรัฐธรรมนูญในอนาคตอีก เชื่อว่าทุกฝ่ายไม่ประสงค์ให้เกิดขึ้น ข้อเสนอนี้เป็นการปลดกุญแจล็อกสำคัญ เปิดประตูสู่ประชาธิปไตย ซึ่งได้เสนอให้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำภายใน 1 ปี และมั่นใจว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เนื่องจากการเป็นการแก้ไขในหมวดที่ไม่กระทบผู้ใด และยังจะเสนอเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้กำหนดไว้ในนโยบายรัฐบาลด้วย


ส่วนกรณีที่มีกระแสวิจารณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เคยถูกถอดยศและถูกศาลออสเตรเลียพิพากษาจำคุกในคดียาเสพติดทำให้ถูกมองว่าภาพของ ครม.มีมลทินนั้น นายจุรินทร์กล่าวว่า เมื่อเข้าบริหารราชการแผ่นดิน ทุกคนมีหน้าที่บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นายกรัฐมนตรีต้องกำกับดูแลให้เป็นไปตามนั้น ส่วนเรื่องคุณสมบัติก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การทำหน้าที่จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากทุกคนตั้งใจทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ประชาชนก็จะเป็นที่ยอมรับได้

สำหรับการทำงานในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นั้น นายจุรินทร์กล่าวว่า ต้องรอเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนจึงจะเข้าทำหน้าที่ โดยเรื่องเร่งด่วนที่ต้องผลักดัน คือ นโยบายประกันรายได้ เพราะเป็นเป้าหมายหลักที่พรรคจะต้องเข้าไปดูแล ขณะนี้ยังไม่มีการนัดหารือกับรัฐมนตรีช่วยฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...