xs
xsm
sm
md
lg

ส.ส.พลังประชารัฐ วอนอธิบดีกรมชลฯ ดันอ่างเก็บน้ำแก้แล้งช่วยเกษตรกรสุโขทัย เกษตรกร 1.6 หมื่นครัวเรือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ส.ส.พลังประชารัฐ จี้อธิบดีกรมชลฯ แก้ปัญหาเร่งสร้าง “อ่างเก็บน้ำแม่มอก” หลังพื้นที่เกษตรกรรมสุโขทัย 3 แสนกว่าไร่ ประสบภัยแล้ง เกษตรกร 16,316 ครัวเรือนเดือดร้อนหนัก
นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่หอประชุมทีโอที แจ้งวัฒนะ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ กลุ่มสามมิตร กล่าวหารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่าเนื่องด้วย จ.สุโขทัย ประสบปัญหาภัยแล้ง ประชาชนในพื้นที่มีความเดือดร้อนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ศรีสำโรง อ.ทุ่งเสลี่ยม และ อ.บ้านด่านลานหอย ในฤดูฝนบางปีน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ให้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และผู้แทนภาคเกษตร ได้เสนอขอให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอก ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง เพื่อให้สามารถกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรจำนวน 16,316 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม 310,000 ไร่ ในพื้นที่ 5 อำเภอ 9 ตำบล ดังนี้


1.อ.ทุ่งเสลี่ยม ได้แก่ ต.ทุ่งเสลี่ยม ต.บ้านใหม่ไชยมงคล 2. อ.สวรรคโลก ได้แก่ ต.เมืองบางขลัง 3. อ.ศรีสำโรง ได้แก่ ต.นาขุนไกร ต.ราวต้นจันทน์ 4. อ.บ้านด่านลานหอยได้แก่ ต.ตลิ่งซัน ต.บ้านด่านลานหอย ต.วังน้ำขาว 5. อ.เมืองได้แก่ ต.วังทองแดง จึงขอเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ต่อสภาผู้แทนราษฎร ฝากไปยังนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โปรดพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...