xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจฯ จ่อส่งหนังสือ “ชวน” แจงเลือกนายกฯ ไม่ชอบด้วย รธน. ตามที่ “เสรีพิศุทธ์” ร้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

รักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (แฟ้มภาพ)
เลขาผู้ตรวจฯ เผยเตรียมร่อนหนังสือถึงประธานสภาฯ ชี้แจงปม “เสรีพิศุทธ์” ร้อง ส่งศาลรัฐธรรมนูญกรณีเลือกนายกฯ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 159

วันนี้ (9 ก.ค.) นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่งเรื่องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีเห็นว่าการประชุมร่วมสภาผู้แทนราษฎร และประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 159 วรรคสองหรือไม่ ว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ร้องว่า การแต่งตั้งนายกฯ ควรเป็นอำนาจของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้าม และให้ความเห็นชอบผู้สมควรเป็นนายกฯ ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 159 กำหนดไว้ แต่ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภากลับดำเนินการตามบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ให้ที่ประชุมรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความชอบ จึงเป็นการดำเนินการไม่ถูกต้อง เป็นการละเมิดสิทธิ ที่ประชุมผู้ตรวจฯ เมื่อวาน (8 ก.ค.) จึงเห็นว่า เรื่องนี้มีการอ้างถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือรัฐสภา ซึ่งจะต้องฟังข้อเท็จจริงและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะมีหนังสือไปยังประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ชี้แจงกลับมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงนั้นโดยปกติแล้วทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะให้ชี้แจงกลับมาภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับหนังสือกำลังโหลดความคิดเห็น...