xs
xsm
sm
md
lg

ผอ.สสล.แจงคัดแยกขยะตามหลักเกณฑ์มท.ปี60 ทุกขั้นตอน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผอ.สสล. กทม.ยืนยันกระบวนการคัดแยกขยะเป็นไปตามประกาศของมท.ปี 60 เผยเตรียมติดสติ๊กเกอร์ พร้อมพ่นสีเหลือง-ส้ม ที่รถเก็บขยะรณรงค์ผ่านสื่อให้ปชช.มั่นใจทิ้งได้ถูกที่ถูกประเภท

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) ชี้แจงกรณีที่มีการวิจารณ์ปัญหาการคัดแยกขยะของกทม. ว่ากทม.มีระบบการบริหารจัดการขยะ และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่ให้มีขยะตกค้าง และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะให้หมดวันต่อวัน ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 โดยมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ทั้งการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปการคัดแยกขยะรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ การสร้างวินัยและจิตสำนึกการคัดแยกขยะในโรงเรียน รวมถึงจัดระบบถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตราย ตั้งวางในชุมชนและที่สาธารณะต่าง ๆ ในส่วนของขยะที่จัดเก็บได้แต่ละวันกว่า 10,700 ตันได้มีการนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ด้วย 3 วิธีการหลักคือการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะร้อยละ 80 การหมักทำปุ๋ยร้อยละ 15 และเตาเผาขยะผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 5

นายชาตรีกล่าวว่า สำหรับประเด็นประชาชนแยกขยะแล้วแต่เจ้าหน้าที่นำมาเทรวมกันในรถนั้น กทม.จะเร่งทำความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบการจัดระบบรองรับการเก็บขยะแยกประเภทด้วยการติดสติ๊กเกอร์แยกประเภทไว้ที่รถเก็บขนมูลฝอยบริเวณช่องตะแกรงระหว่างหัวเก๋งกับตัวถัง โดยทำเป็นช่องใส่ขยะแยกประเภท คือช่องสำหรับใส่มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ ถึงการแยกประเภทมูลฝอยในรถเก็บขนมูลฝอยของกทม.เพื่อสร้างเชื่อมั่นให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าเมื่อแยกขยะก่อนทิ้ง ทางกทม.มีระบบการแยกเก็บขยะรองรับตามประเภทที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ในส่วนการปรับปรุงรถเก็บขนมูลฝอย ทางกทม.จะดำเนินการพ่นสีที่ตัวตะแกรงให้มีสีเดียวกับสัญลักษณ์มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ด้านละสี คือ สีเหลือง พร้อมพ่นสัญลักษณ์มูลฝอยรีไซเคิล และสีส้มพร้อมพ่นสัญลักษณ์มูลฝอยอันตรายให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางการเก็บมูลฝอยแยกประเภทของรถเก็บขนมูลฝอย โดยรถดังกล่าวจะให้บริการประชาชนได้ประมาณปลายปี 2562 นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...