xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจฯ ประกาศให้คนพิการเข้าใช้บริการอุทยานฟรีทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ราชกิจฯ เผย ประกาศแพร่ประกาศกรมอุทยานฯ ยกเว้นค่าบริการสำหรับคนพิการ โดยให้แสดงบัตรประจำตัว

วันนี้ (8ก.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการสำหรับคนพิการที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เนื่องด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในสถานที่ราชการได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการท่องเที่ยวและนันทนาการในอุทยานแห่งชาติ จึงออกประกาศให้ยกเว้นค่าบริการสำหรับคนพิการเฉพาะชาวไทยที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตนประกอบการยกเว้นค่าบริการในการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 20 มิ.ย. พ.ศ. 2562 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


กำลังโหลดความคิดเห็น