xs
xsm
sm
md
lg

“อนุทิน”เสนอแล้ว กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์-นันทนาการ ให้ “บิ๊กตู่”บรรจุเป็นนโยบาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (แฟ้มภาพ)
“อนุทิน”โพสต์เฟซบุ๊ก นโยบาย ภท.ที่เสนอนายกฯ บรรจุเป็นนโยบาย ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพบริการสาสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ให้ อสม.เป็นหมอประจำหมู่บ้านโดยใช้เทเลเมดิซีน พัฒนาการปลูกกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ อุตสาหกรรม อุปโภค และบริโภค และนันทนาการ ตามลำดับ


วันนี้(6 ก.ค.) ในเฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) มีการโพสต์ข้อความ เกี่ยวกับนโยบายของ พรรคภูมิใจไทยที่ได้นำเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อให้บรรจุไว้เพื่อเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้ว

โดยนโนบายที่สำคัญ อาทิ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์โดยยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจำบ้าน โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ หรือโทรเวชกรรม(Tele Medicine) ,พัฒนาการปลูกกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ การอุตสาหกรรม อุปโภค และบริโภค และนันทนาการ ตามลำดับ

ปรับระบบสาธารณสุขมูลฐาน ระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ และมีความสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง เพื่อทำให้คนไทยภูมิใจในความเป็นคนไทยและมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี


กำลังโหลดความคิดเห็น...