xs
xsm
sm
md
lg

มติ ส.ว.ตั้ง กก.สอบประวัติบุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ประชุมวุฒิสภา (แฟ้มภาพ)
ประชุมวุฒิฯ ออกมติตั้ง กก.สอบประวัติ 15 บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้าสู่ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ภายใน 60 วัน

วันนี้ (24 มิ.ย.) ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 15 คน เช่น นายกำพล เลิศเกียรติดำรง, นายจเด็จ อินสว่าง, นายจิรชัย มูลทองโร่ย, พล.อ.อู้ด เบื้องบน, นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน เพื่อตรวจสอบอย่างรอบด้านก่อนนำเสนอรายงานการตรวจสอบให้ที่ประชุม ส.ว. พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่ ก่อนจะส่งรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ ซึ่งมติของส.ว.เห็นชอบแล้วไปยัง ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ให้พิจารณาและส่งเรื่องไปตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จากที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีจำนวน 13 คน ได้แก่ นายกุศล รักษา อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา, นายเสถียร ทิวทอง อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด, นายพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ , นายณัฐ รัฐอมฤต อธิบดีศาลปกครองกลาง, นายไชยเดช ตันติเวสส อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี, นายภานุพันธ์ ชัยรัต อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่, นายสุจินต์ จุฑาธิปไตย อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี, นายธีระเดช เดชะชาติ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด, น.ส.พยุง พันสุทธิรางกูร อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น, นายไพโรจน์ มินเด็น อธิบดีศาลปกครองสงขลา , นายสุรัตน์ พุ่มพวง อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี, นายศรศักดิ์ นิยมธรรม อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก และ นายสมยศ วัฒนภิรมย์ อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต


กำลังโหลดความคิดเห็น...