xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! กอ.รมน.ยันโพลชายแดนใต้ไม่มีประเด็นรูปแบบการปกครอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ (แฟ้มภาพ)
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ายันโพลสำรวจความเห็นคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีประเด็นเรื่องรูปแบบการปกครองเสนอยูเอ็นตามข่าวลือ

วันนี้ (20 มิ.ย.) พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) กล่าวถึงกรณีที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอ้างว่าแม่ทัพมอบหมายให้ศูนย์สันติวิธีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและออกแบบสอบถามว่าต้องการการปกครองแบบไหน เพื่อเสนอต่อ UN และส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น กอ.รมน.ภาค 4 สน.ในฐานะคณะประสานงานในระดับพื้นที่ทำหน้าที่สร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลและหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดย พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานในระดับพื้นที่ได้มอบนโยบายให้ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 สน.เปิดเวทีและออกแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ผ่านเวทีสภาสันติสุขตำบลทั้ง 290 ตำบลว่าเห็นด้วยหรือไม่ใน 5 ประเด็นประกอบด้วย ปัญหายาเสพติด,การต่อต้านและปฏิเสธความรุนแรง,การต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธี,การยอมรับการอยู่ร่วมกันตามแบบพหุวัฒนธรรม และการร่วมกันพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันโดยจะรวบรวมความต้องการดังกล่าวเสนอต่อรัฐบาล,คณะพูดคุยอย่างเป็นทางการและส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเคร่งครัด

ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสร้างการรับรู้ถึงสภาพปัญหา สาเหตุ และผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพิจารณาแบบสอบถามเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบการปกครองแต่อย่างใด
กำลังโหลดความคิดเห็น...