xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ ยื่น กมธ.ยกร่างข้อบังคับ วอนตั้ง กมธ.สิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ ยื่นหนังสือต่อโฆษก กมธ.ยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ขอตั้ง กมธ.สิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ ผลักดันกฎหมายและนโยบายเพืื่อความเท่าเทียม

วันนี้ (19 มิ.ย.) นายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย นายนาดา ไชยจิตต์ นักวิชาการและนักสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ นายศิริศักดิ์ ไชยเทศ นักกิจกรรมอิสระ ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศและพนักงานบริการ พร้อมคณะ เข้ายื่นหนังสือต่อนายวิเชียร ชวลิต ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อบรรจุให้มีคณะกรรมาธิการสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ โดยมี น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ โฆษกคณะกรรมาธิการฯ เป็นผู้รับหนังสือแทน

นายกิตตินันท์กล่าวว่า เนื่องจากบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงประสบปัญหาปัญหาทางสังคมอย่างมากมาย เพราะไม่มีกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองให้ประชาชนกลุ่มนี้ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเหมือนชายและหญิงทั่วไป เช่น การไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ การไม่สามารถเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎร์ได้ และการถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและประกอบอาชีพ เป็นต้น

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันกฎหมายและนโยบายต่างๆ เหล่านี้ให้เป็นรูปธรรม จึงขอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ เพื่อศึกษา สร้างความเข้าใจและร่วมผลักดันในระดับนโยบาย ในฐานะประชาชนคนไทยที่มีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะได้รับการคุ้มครองดูแลจากภาครัฐ เพราะถึงเวลาแล้วที่ไทยควรเป็นประเทศหนึ่งที่การถูกเลือกปฏิบัติต้องหมดไป

ด้าน น.ส.ธณิกานต์กล่าวว่า จะนำข้อเสนอและข้อเรียกร้องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมาธิการยกร่างฯ เพื่อพิจาณาและมีมติออกมาในเร็วๆ นี้ เพราะเราเข้าใจว่าปัจจุบันเรื่องเพศภาพมีความหลากหลายมากขึ้น

กำลังโหลดความคิดเห็น...