xs
xsm
sm
md
lg

นิด้าโพลชี้ “ลุงตู่”นั่งนายกฯ รอบ 2 คนดีใจมากกว่าผิดหวัง ร้อยละ 44 เชื่ออยู่ครบ 4 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“นิด้าโพล”สำรวจความเห็น ปชช.ต่อการเป็นนายกฯ รอบ 2 ของ พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยละ 26.77 ดีใจประเทศจะได้เดินหน้า ร้อยละ 24.78 ผิดหวัง เศรษฐกิจประเทศอาจหยุดอยู่กับที่ ขณะที่กว่าร้อยละ 44 เชื่ออยู่ครบ 4 ปี ร้อยละ 18.47 คาดอยู่ไม่เกิน 2 ปี

วันนี้(9 มิ.ย.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “สมัยที่ 2 ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” จากการสำรวจระหว่างวันที่ 6 – 7 มิ.ย.62 ด้วยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ จำนวน 1,265 หน่วยตัวอย่าง

ผลการสำรวจ เมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชน กรณีสมาชิกรัฐสภาลงมติ 500 ต่อ 244 เสียง เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.77 ระบุว่า ดีใจ เดินหน้าประเทศไทยต่อไปได้ รองลงมา ร้อยละ 25.50 ระบุว่า เฉย ๆ ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้

ขณะที่ร้อยละ 24.78 ผิดหวัง ที่เศรษฐกิจของประเทศอาจต้องหยุดอยู่กับที่ไปอีกระยะหนึ่ง , ร้อยละ 15.06 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เหมาะสม ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน

ร้อยละ 11.71 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เหมาะสม ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละ 10.52 พอใจที่ประเทศชาติจะเกิดความสงบ ร้อยละ 7.09 เห็นว่ารัฐธรรมนูญกำหนดผลไว้ล่วงหน้าแล้วว่าใครจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี , ร้อยละ 6.29 กังวลว่าประเทศจะเกิดความขัดแย้งมากขึ้น

ร้อยละ 2.63 ระบุว่า เป็นพิธีกรรมทางการเมืองเพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย ร้อยละ 2.07 ระบุว่า เป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีตามระบอบประชาธิปไตย และร้อยละ 1.04 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับอายุของรัฐบาลใหม่ พบว่า ร้อยละ 44.11 ระบุว่า รัฐบาลจะอยู่ได้ครบ 4 ปี รองลงมา ร้อยละ 18.47 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี , ร้อยละ 16.56 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 1 ปี , ร้อยละ 10.11 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน , ร้อยละ 5.50 ระบุว่า อยู่ได้ไม่เกิน 3 ปี และร้อยละ 5.25 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ/ไม่สนใจกำลังโหลดความคิดเห็น...