xs
xsm
sm
md
lg

ใกล้เสร็จแล้ว!! ห้องประชุมครม.สุดหรู กว่า 25.3 ล้าน อุปกรณ์ไฮเทคพรึ๊บ เร่งรีโนเวทเปลี่ยนพรม 1.2 ล้าน ซ่อมวอลล์เปเปอร์เพดาน-เปลี่ยนลิฟต์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ใกล้เสร็จแล้ว!!! ห้องประชุมครม.สุดหรู มูลค่ากว่า 25.3 ล้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ พ่วงโสตทัศนูกรณ์ไฮเทค เผยเฉพาะค่าฮาร์ดแวร์ 20 ล้าน ระบบเสียง 5 ล้าน ไมโครโฟนรับร้อยตัว ล่าสุด รีโนเวทเปลี่ยนพรมห้องประชุม ครม.ชั้น 2 กว่า 1.2 ล้าน ซ่อมแซมวอลล์เปเปอร์เพดานกว่า 8 หมื่น ซ่อมลิฟต์ฝั่งห้องประชุมครม.กว่า 2 แสน พร้อมปรับปรุงระบบเรียกดูระเบียบ วาระครม. ด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) อีก 3.9 ล้าน "นายกฯ-รัฐบาลใหม่"ได้ใช้แน่

วันนี้ (5 มิ.ย.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูกรณ์ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (บริเวณตึกแดงชั้น 2 อาคารที่ทำการ สลค.) เพื่อทดแทนระบบเดิม ว่า ห้องประชุมดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างมาก คาดว่าเพื่อรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ชุดใหม่ และการประชุมอื่นๆ ที่มีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม รวมทั้งยังใช้ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ ภายหลัง เมื่อปี 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จัดประกาศประกวดราคาและได้บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนต์ จำกัด เป็นผู้ชนะเสนอราคา

ทั้งนี้ บริษัทผู้รับเหมาเสนอราคาต่ำสุด 25,359,000 บาท โดย สลค. กำหนดราคากลางวงเงิน 29,590,000 บาท และกำหนดประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ค่าฮาร์ดแวร์ กว่า 20 ล้านบาท ประกอบด้วย ระบบเสียง 5,087,542 บาท ระบบควบคุม 7,171,661 บาท ระบบแสดงผล 9,428572 บาท ระบบกล้อง 4,587,243 บาท ระบบประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 679,9802 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ปรับปรุงสถานที่และติดตั้งระบบ 2,635,000 บาท)
โดยทั้งหมดจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถที่สูงขึ้นในการรับรองการใช้งานที่มีมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสำหรับห้องประชุม ครม.

สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย ระบบเสียง จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย ไมโครโฟนประชุมแบบแยกอิสระ ประกอบด้วย ไมโครโฟนแบบคออ่อนสำหรับประธาน จำนวน 1 ตัว ไมโครโฟนแบบคออ่อนสำหรับผู้ร่วมประชุม จำนวน 71 ตัว ฐานไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 72 ตัว เครื่องปรับแต่งและควบคุมเสียงระบบดิจิทัล (Digital Signal Processor) จำนวน 1 ชุด เครื่องขยายสัญญาณเสียง จำนวน 1 ชุด เครื่องขยายสัญญาณเสียงสำหรับสำโพงหลัก จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องขยายสัญญาณเสียงสำหรับลำโพงเสียงตํ่า จำนวน 1 เครื่อง ลำโพงแบบติดเพดาน จำนวน 26 ตัว ลำโพงเสียงตํ่า จำนวน 2 ตัว ลำโพงหลัก จำนวน 2 ตัว ลำโพงมอนิเตอร์สำหรับการควบคุม จำนวน 2 ตัว ลำโพงสำหรับติดตั้งบนโต๊ะประชุม จำนวน 75 ตัว ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บปก จำนวน 2 ชุด ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จำนวน 2 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมระบบ จำนวน 1 ชุด INTERCOM จำนวน 1 ชุด ตู้บรรจุอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ ระบบเสียงสำรอง ประกอบด้วย เครื่องปรับแต่งและควบคุมเสียงระบบดิจิทัล (Digital Signal Processor) จำนวน 1 ชุด เครื่องขยายสัญญาณเสียง จำนวน 1 ชุด

ระบบควบคุม จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย จอควบคุมตั้งโต๊ะแบบสัมผัส จำนวน 2 เครื่อง เครื่องควบคุมรวม จำนวน 1 ชุด พอร์ตควบคุม จำนวน 2 ชุด จอควบคุมแบบสัมผัส จำนวน 61 เครื่อง แหล่งจ่ายไฟ Power Over Ethernet (POE) จำนวน 1 ชุด เครื่องรับ-ส่งสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง ระบบควบคุมการรับ-ส่งสัญญาณภาพและเสียงภายในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย แผงสำหรับเชื่อมต่อสัญญาณ (AV OVER IP Tx) จำนวน 1 ชุด เครื่องเชื่อมต่อสัญญาณ (AV OVER IP Rx) จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Ethernet Switch) จำนวน 1 ชุด เครื่องควบคุมอุปกรณ์ (CONTROL SYSTEM) จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์สลับสัญญาณและกระจายสัญญาณภาพแบบ HDMI จำนวน 1 ชุด เครื่องแปลงสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด เครื่องรับสัญญาณ จำนวน 1 ชุด เครื่องส่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด จอภาพสำหรับแสดงผลภาพและเสียง จำนวน 4 เครื่อง

ระบบแสดงผล จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย จอแสดงผลส่วนกลาง (LED Display) พร้อมเครื่องควบคุม จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์นำส่งข้อมูล จำนวน 1 ชุด เครื่องประมวลผลภาพ จำนวน 1 เครื่อง อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด เครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง จอรับภาพแบบมอเตอรไฟฟ้าขนาด 120 นิ้ว จานวน 1 จอ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6.1 เครื่อง จอภาพแบบสัมผัสพร้อมลิฟต์ยกจอ จำนวน 39 ชุด จอภาพแบบสัมผัส จำนวน 22 ชุด

มีรายงานว่า ล่าสุด สลค.ยังได้จัดประกวดราคา "จ้างเปลี่ยนพรมห้องประชุม ครม.ชั้น 2" วงเงิน 1,2400,000 บาท โครงการซ่อมแซมวอลล์เปเปอร์เพดานห้องประชุม ครม. วงเงิน 8 หมื่นบาทเศษ รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุม ครม.เพิ่มเติม วงเงิน 5 แสนบาท ส่วนใหญ่เป็นลำโพงและเครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง นอกจากนั้นยังมีการซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร(ฝั่งห้องประชุมครม.)วงเงิน 2 แสนบาทเศษ เป็นต้น

นอกจากนี้ สลค.ยังจัดให้มีการประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบเรียกดูระเบียบ วาระครม. ด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 3.9 ล้านบาทเศษด้วย

ขณะที่ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระบุเมื่อปีที่แล้วว่า การปรับปรุงดังกล่าว เนื่องจากเทคโนโลยีทั้งหมดเสื่อมสภาพ เพราะใช้งานมาตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งที่ผ่านมามีการปรับปรุงเพียงครั้งเดียว และไม่ได้มีการปรับปรุงอีกเลย และการปรับปรุงครั้งนี้ เนื่องจากห้องดังกล่าวใช้เป็นห้องประชุมของรองนายกรัฐมนตรีเป็นประจำ และอุปกรณ์ เช่น ไมโครโฟนบางตัวกดไม่ติด คอมพิวเตอร์ก็เก่าตามสภาพการใช้งานมานาน ยืนยันว่างบประมาณดังกล่าวเป็นงบปกติไม่มีอะไรพิสดาร ในส่วนนี้เราเพียงแค่ปรับปรุงเรื่องอุปกรณ์เท่านั้น โดยมีการเปิดประมูลมาแล้วหลายครั้ง แต่บางปีประมูลไม่ทันจึงไม่ได้ดำเนินการ และการจัดซื้อดังกล่าวไม่มีนโยบายใช้ของแพงเกินกว่าเหตุ แต่ขอให้เป็นของที่ดี อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการปรับปรุงดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการรองรับรัฐบาลใหม่แต่อย่างใด.


กำลังโหลดความคิดเห็น...