xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิความเป็นธรรมทางเพศ ร้องส่งศาลวินิจฉัยกม.ให้แค่ช.-ญ.จดทะเบียน ขัดรธน.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ร้องผู้ตรวจฯ ส่งศาลรธน.วินิจฉัยม.1448 วิแพ่ง และ พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว ที่กำหนดให้ชายและหญิงจดทะเบียนสมรสได้เท่านั้น ชี้ขัดรธน.ม. 27

วันนี้ (4มิ.ย.) นายพงษธร จันทร์เลื่อน ผู้แทนจากมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (For SOGI) น.ส.นัยนา สุภาพึ่ง อดีตกรรมการสิทธิ เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาและเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ บรรพ 5 มาตรา1148 และพรบ.จดทะเบียนครอบครัวพ.ศ.2478 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้นายพงษธร กล่าวว่า ทางมูลนิธิได้รับอำนาจจาก น.ส.เพิ่มทรัพย์ แซ่อึ้งและน.ส.พวงเพชร เหงคำ ซึ่งเป็นหญิงรักหญิงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมากว่า 10 ปี ระหว่างนั้นน.ส.พวงเพชรฯประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำต้องผ่าตัดสมองโดยด่วน น.ส.เพิ่มทรัพย์แจ้งว่าเป็นคู่ชีวิตและจะเซ็นอนุญาตให้ผ่าตัด แต่ทางโรงพยาบาลไม่ยินยอม โดยแจ้งว่าต้องเป็นคนในครอบครัวที่เป็นสายเลือดเดียวกัน หรือคู่สมรสตามกฎหมายเท่านั้น ทำให้ต้องไปรับมารดาของน.ส.พวงเพชร ที่แก่ชรามาเซ็นยินยอม ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมาทั้งสองได้ไปขอจดทะเบียนสมรสที่ ที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพ แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธโดยแจ้งว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้กรอกข้อมูลในคำร้องเป็นเพศชายกับเพศหญิงเท่านั้น อีกทั้งในระบบยังขึ้นข้อมูลความเห็นว่า "ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ตาม ป.พ.พ.บรรพ 5 มาตรา 1448 คู่สมรสไม่มีคุณสมบัติ "จากกรณีดังกล่าวจึงเห็นว่า เป็นการเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศอันเนื่องมาจากหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ป.พ.พ.) บรรพ 5 มาตรา 1448ที่กำหนดว่า"การสมรสจะทำได้เมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว..." และ พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 รวมถึงกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพ.ศ.2478 ข้อ 3 ทั้งที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 27 กำหนดว่า บุคคลย่อมเสมอกันในทางกฎหมาย ชายและหญิงมีสิทธิเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล จะกระทำไม่ได้ จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกำลังโหลดความคิดเห็น...