xs
xsm
sm
md
lg

ปชป.แนะนิด้าทำโพลพรรคอื่นประเด็นที่ถูกครหา ชี้จะได้เห็นความเป็นสถาบันการเมืองแท้จริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (แฟ้มภาพ)
โฆษก ปชป.ย้ำชัดประชาธิปัตย์ยึดหลักสุจริต รอบคอบ คิดนโยบายมุ่งแก้ปัญหายั่งยืน-ระยะยาว แนะนิด้า ทำโพลพรรคอื่นเพื่อให้ ปชช.แสดงความเห็นต่าง จะเห็นความเป็นสถาบันพรรคการเมืองของจริง โวเป็นพรรคที่มีผลงานมากและชัดเจนที่สุด ชี้เห็นต่างในพรรคไม่ถือว่าแตกแยก

วันนี้ (2 มิ.ย.) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีผลสำรวจของนิด้าโพลในหัวข้อ “บทเรียนและบทบาทพรรคประชาธิปัตย์” ว่า พรรคพร้อมรับฟังความเห็นของผลสำรวจดังกล่าวแต่ก็มีความจริงที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ยึดถือและปฏิบัติตลอดมาคือ “การดำเนินการเมืองโดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อประชาชนและประเทศชาติ” ระยะเวลาที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าเมื่อดำเนินการทางการเมืองโดยตั้งต้นจากหลักการดังกล่าวนโยบายที่นำไปปฏิบัติก็ย่อมเกิดความยั่งยืนต่อประเทศ ซึ่งผลการสำรวจของนิด้าโพล มีประชาชนจำนวนมากที่มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีส่วนตอบผลการสำรวจดังกล่าวเพื่อสะท้อนมุมมองอีกด้านตามความจริง

นายราเมศกล่าวว่า ที่ผลโพลระบุว่า มีร้อยละ 32.83 ที่บอกว่าไม่ชอบวิธีการดำเนินงานทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่มีความเห็นต่างในทางการเมือง แต่อีกร้อยละ 67.17 ที่ชื่นชอบวิธีการดำเนินการทางการเมืองของพรรค ที่มีความละเอียดรอบคอบในการคิด ยึดหลักการกฎหมายของบ้านเมือง คิดนโยบายที่มุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ไม่คิดอะไรแบบฉาบฉวย มีนโยบายที่คิดอย่างเป็นระบบ มีประชาชนจำนวนมากที่คิดเสมอว่านโยบายหลายเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งๆ ที่หลายนโยบายประชาชนที่ได้รับประโยชน์ไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกพรรคประชาธิปัตย์ได้เลย เช่น โครงการนมโรงเรียน โครงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และอีกหลายโครงการที่ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนมาจนถึงขณะนี้

ส่วนที่ผลโพลร้อยละ 6.98 ระบุว่าพรรคไม่มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน นโยบายของพรรคไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และพรรคไม่มีผลงานที่ชัดเจน แต่ร้อยละ 93.02 ยังมีความเห็นต่าง และมีเสียงจากประชาชนเป็นจำนวนมากที่เห็นว่าเราเป็นพรรคการเมืองที่มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนที่สุด เช่นหลักความซื่อสัตย์ สุจริตต่อประชาชนและประเทศ นโยบายของพรรคทุกครั้งจะมีความชัดเจนและมีการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นระบบ และผ่านกระบวนการที่ละเอียดรอบคอบรับฟังประชาชน อยู่บนหลักความเป็นจริง แม้แต่เรื่องงบประมาณแผ่นดินก็นำมาประกอบในการคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด ล่าสุดนักวิชาการหลายท่านยืนยันตรงกันว่านโยบายแก้จน สร้างคน สร้างชาติ เป็นนโยบายที่ชัดเจน และเป็นระบบมากที่สุด

ส่วนกรณีผลงานของพรรคความจริงแล้วพรรคดำเนินการทางการเมือง 73 ปี ถือเป็นพรรคการเมืองเดียวในประเทศไทยที่มีผลงานเป็นจำนวนมากและชัดเจนที่สุด ต่อจากนี้ก็จะมีการสื่อสารบอกกล่าวให้เพิ่มการรับรู้มากขึ้น มีผลการสำรวจของนักวิชาการระบุไว้เช่นกันว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีผลงานมากที่สุด

ส่วนกรณีที่ระบุว่าพรรคมีความแตกแยกมากเกินกว่าที่จะตัดสินใจทางการเมืองได้อย่างรวดเร็ว นั้น นายราเมศกล่าวว่า เรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติในพรรค การเห็นต่างไม่ถือว่าเป็นการแตกแยก ด้วยความเป็นประชาธิปไตยที่มีภายในพรรค ความเห็นต่างก็จะเป็นเหตุและผลที่ตกผลึกนำไปสู่สิ่งที่ดี การตัดสินใจเรื่องสำคัญที่มีผลต่อบ้านเมือง จะช้าหรือรวดเร็วแล้วแต่กรณี แต่ถ้าสิ่งนั้นนำพาไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง ไม่เกิดความเสียหายกับประเทศ นั่นคือคำว่าสถาบันทางการเมืองที่แท้จริง อุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่สิ่งที่จะกล่าวอ้างแต่สมาชิกทุกคนนำพามาปฏิบัติเพื่อสิ่งที่ดีต่อบ้านเมืองอย่างแท้จริง

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวเรียกร้องไปยังนิด้าโพลว่า มีประเด็นที่น่าสนใจของพรรคการเมืองหลายพรรคที่ควรทำการศึกษาว่าจุดยืนทางการเมืองที่คิดถึงประโยชน์ของพวกพ้อง คิดนโยบายมาเพื่อทุจริต พรรคการเมืองที่เลือกปฏิบัติกับประชาชน ใช้เสียงข้างมากในทางที่ผิด ทำลายระบบตุลาการ จุดยืนของพรรคการเมืองที่ซื้อตัวนักการเมืองมาเพื่อให้มาอยู่พรรคของตนเพื่อให้มีอำนาจ คิดว่าหัวข้อต่างๆ เหล่านี้จะทำให้ประชาชนได้เห็นมุมมองที่แตกต่าง และจะเห็นชัดขึ้นถึงคำว่าสถาบันทางการเมืองอย่างแท้จริง


กำลังโหลดความคิดเห็น...