xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ จัดเลี้ยงละศีลอด ชี้ทำให้จิตใจบริสุทธิ์ ส่งผลสันติสุขยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกฯเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด รอมฎอน ยกถือศีลอด ละเว้นอบายมุข ยึดมั่นทำความดี เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้จิตใจผู้ปฏิบัติมีความบริสุทธิ์งอกงามด้วยคุณธรรม ส่งผลให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีสันติสุขยั่งยืนตลอด

วันนี้ (21พ.ค.) เวลา 19.00 น. ณ โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพ ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1440 โดยมี จุฬาราชมนตรี เอกอัครราชทูตมุสลิมประจำประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และพี่น้องมุสลิมเข้าร่วม

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ.1440 ตอนหนึ่งว่า เดือนรอมฎอน ถือเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์อันประเสริฐ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทาน พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อถ่ายทอดวิธีการดำเนินชีวิต และประพฤติตนตามหลักศาสนบัญญัติ สำหรับพี่น้องชาวมุสลิมทุกท่าน ซึ่งการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน มีความสำคัญอย่างยิ่งที่พี่น้องมุสลิมได้พิสูจน์ศรัทธาอันเข้มแข็ง และแสดงความเคารพในพระผู้เป็นเจ้า ได้ฝึกความมั่นคงทางจิตใจและร่างกาย ด้วยการถือศีลอด การละเว้นอบายมุขทุกประเภท และยึดมั่นในการทำความดี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้จิตใจผู้ปฏิบัติมีความบริสุทธิ์งอกงามด้วยคุณธรรม ส่งผลให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในโอกาสอันเป็นมงคลในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 นี้ ใคร่ขอพรอันประเสริฐจากองค์พระผู้อภิบาลได้โปรดประทานความผาสุกและสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แด่พี่น้องชาวมุสลิมทุกท่านและประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน

จากนั้น ผู้แทนเอกอัครราชทูตมุสลิมประจำประเทศไทยกล่าวแสดงความยินดี จุฬาราชมนตรีกล่าวขอบคุณและขอพระ (ดุอาอ์) เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีมอบของที่ระลึกแด่จุฬาราชมนตรี หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทักทายผู้ร่วมงาน และร่วมรับประทานอาหารก่อนเดินทางกลับ


กำลังโหลดความคิดเห็น...