xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียว 4 พ.ค. “วันฉัตรมงคล” รวมหยุดราชการทั้งปีมีทั้งหมด 19 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทีมโฆษกรัฐบาลแถลง ครม.มีมติวันที่ 4 พ.ค.เป็น “วันฉัตรมงคล” รวมหยุดราชการทั้งปีมี 19 วัน ส่วนวันหยุดธนาคาร-ภาคแรงงานให้หน่วยงานเกี่ยวข้องพิจารณา

วันนี้ (21 พ.ค.) เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต. อภิสิทธิ์ ไชยนุวัฒน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอกำหนดให้วันที่ 4 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการประจำปี และรับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน ส่วนการกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปีของธนาคาร และวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

พล.ต.อภิสิทธิ์กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ ดังนั้น สลค.จึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 พ.ค.เป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจำปี และได้จัดทำภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 19 วัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยให้สอดคล้องกับประกาศพระบรมราชโองการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. วันขึ้นปีใหม่ คือวันที่ 1 ม.ค. จำนวน 1 วัน 2. วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 จำนวน 1 วัน 3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เม.ย.จำนวน 1 วัน 4. วันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน จำนวน 3 วัน

พล.ต.อภิสิทธิ์กล่าวอีกว่า 5. วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 4 พ.ค. จำนวน 1 วัน 6. วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญรอหมายกำหนดการ จำนวน 1 วัน 7. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 จำนวน 1 วัน 8. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตรงกับวันที่ 3 มิ.ย. จำนวน 1 วัน 9. วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 จำนวน 1 วัน 10. วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จำนวน 1 วัน 11. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่ 28 ก.ค. จำนวน 1 วัน 12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 ส.ค. จำนวน 1 วัน 13. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรงกับวันที่ 13 ต.ค. จำนวน 1 วัน 14. วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ต.ค. จำนวน 1 วัน 15. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธ.ค. จำนวน 1 วัน 16. วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธ.ค. จำนวน 1 วัน และ 17. วันสิ้นปี ตรงกับวันที่ 31 ธ.ค.จำนวน 1 วัน

หมายเหตุ ***สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2519 เป็นต้นมา


กำลังโหลดความคิดเห็น...