xs
xsm
sm
md
lg

OTOP Cluster ไทยอวดเอกลักษณ์โดดเด่นถึงฮ่องกง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พช. ขนขบวนผลิตภัณฑ์โอทอปไทย OTOP Cluster กระเป๋า อวดโฉมในงานGlobal Sources Fashion ที่ฮ่องกง ด้านอธิบดีเผยได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างมากด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาชุมชน ได้นำผู้ประกอบการ OTOP ร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สินค้า ณ ต่างประเทศ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP Cluster กระเป๋า ในงานแสดงสินค้า Global Sources Fashion ณ Asia World – Expo : Hong Kong โดยผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยที่เข้าร่วมแสดงครั้งนี้ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ได้รับการพัฒนาของผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 5 ราย ซึ่งกิจกรรมแต่ละวัน เป็นการแสดงสินค้า เจรจาทางการค้า จับคู่ธุรกิจ และการประชุมสัมมนาลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็น Trader จากฮ่องกง จีน และนานาประเทศ ทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา เป็นต้น

นายนิสิตกล่าวว่าจากการสังเกตพบว่าผลิตภัณฑ์ของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงาน ทำให้บูทของประเทศเรามีความโดดเด่น ได้รับความสนใจจากลูกค้า โดยเฉพาะจากยุโรป อเมริกา และได้รับการคัดเลือกจากผู้จัดงานเป็นบูทดีเด่น Analyst Choice ผลิตภัณฑ์ในบูทถูกคัดเลือกให้ไปเดินแฟชั่นโชว์ในงานอีกด้วย ซึ่งเป็นการช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีช่วยโปรโมทสินค้า และช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้า โดยมีลูกค้าต่างประเทศให้ความสนใจ และร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยทั้ง 5 ราย โดยร่วมจัดทำ Business Matching จำนวน 103 ราย เป็นเงิน 68 ล้านบาท สามารถสร้างประโยชน์ไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการใน Cluster กระเป๋า ที่มีความเชื่อมโยงกัน จำนวน 341 ราย

อีกทั้ง ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกไปร่วมกิจกรรมเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถเจรจาธุรกิจได้ เป็นผู้ผลิตตัวจริงมีความเข้าใจลึกซึ้งในตัวผลิตภัณฑ์ สามารถตัดสินใจได้ มีความน่าเชื่อถือ มีความรู้เรื่องการส่งออก การโอนเงิน และมีความร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอย่างดียิ่งตลอดจน ผลิตภัณฑ์ที่ไปร่วมแสดงในนามประเทศไทย มีความโดดเด่น เป็นงานฝีมือมีความประณีต มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นวัสดุจากธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตรงกับ Trend คือ Green Recycle และ Handmade
กำลังโหลดความคิดเห็น...