xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กแดง” เตรียมนำ ทบ.กลับไปทำหน้าที่หลัก หลัง คสช.หมดวาระ ดันนโยบายพัฒนาคนเต็มรูปแบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (แฟ้มภาพ)
ผบ.ทบ.แจง ทบ.เตรียมกลับไปทำหน้าที่หลัก หลัง คสช.หมดวาระ-กกล.รส.สิ้นสภาพ เดินหน้านโยบายพัฒนาคนเต็มรูปแบบ พร้อมขอบคุณกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เพื่องานพระราชพิธีฯ พร้อมสืบสานโบราณราชประเพณีด้วยความภาคภูมิใจ

วันนี้ (13 พ.ค.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า วันนี้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก​การประชุม โดยได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบกในห้วงต่อไปภายหลังจากที่ คสช.จะหมดวาระไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทำให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยสิ้นสุดภารกิจไปด้วย แต่การทำงานของกองทัพบกก็ยังคงต้องดำเนินไปตามภารกิจหลัก คือ การป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ รวมถึงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ ไม่ว่าบริบทของสังคมไทยจะเป็นอย่างไร ขอให้กำลังพลทุกคนยึดมั่นตามแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบก คือ การเป็นทหารอาชีพและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

​​สำหรับการทำงานในพื้นที่ชายแดนตามนโยบายสกัดกั้นยาเสพติด อาวุธสงคราม และสินค้าเกษตรลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งกองทัพบกได้ดำเนินการมาโดยต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกกองทัพภาคนั้น การประชุมในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้ทุกกองทัพภาคเดินหน้ามาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะการหยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดน ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจ และความมีวินัยของกำลังพล พร้อมระบุว่าการสกัดกั้นสินค้าเกษตรผิดกฎหมายไม่ให้เข้ามาในประเทศ ถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชน ทั้งนี้ หน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนจะต้องทุ่มเทดำเนินการตามมาตรการข้างต้นอย่างเต็มที่

ผู้บัญชาการทหารบกยังได้กล่าวในที่ประชุมถึงการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพราะถือว่ากำลังพลเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร โดยล่าสุด กองทัพบกได้พัฒนาระบบการเรียนการสอน และการบริหารจัดการโรงเรียนทหาร โดยการนำนายทหารต้นแบบที่ผ่านการคัดสรรในระดับกองทัพบกมาเป็นผู้ฝึกสอนในโรงเรียนทหาร เช่น โรงเรียนนายสิบทหารบก, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ เป็นต้น พร้อมกับเดินหน้านโยบายส่งเสริมให้กำลังพลได้ศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการส่งกำลังพลไปฝึกผสมกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และขีดความสามารถทางการทหารสู่มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ล่าสุด คือ การส่งกองร้อยทหารราบไปทำการฝึกผสมกับกองทัพสหรัฐอเมริกา รหัส “Lightning Forge 19” ณ รัฐฮาวาย ระหว่าง 20 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562 นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางบริหารจัดการบุคลากรที่ผ่านการฝึกศึกษาในหลักสูตรพิเศษต่างๆ ได้มีโอกาสหมุนเวียนไปปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาให้กับหน่วยทหารอื่นๆ ในกองทัพบกด้วย

​พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ยังกล่าวว่า พล.อ.อภิรัชต์ ในช่วงเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ก่อนการประชุมได้มีการเปิดวีดีทัศน์ริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุมได้รับชม พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกคน ตั้งแต่ระดับนักเรียนทหารจนถึงผู้บังคับหน่วย ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เพื่องานพระราชพิธีดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทั่วโลกได้เห็นถึงโบราณราชประเพณีของไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน อันแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาติ โดยเฉพาะพลังแห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยได้ดำรงการสืบสานโบราณราชประเพณีให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปได้ภาคภูมิใจตามช่องทางและโอกาสที่เหมาะสมต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...