xs
xsm
sm
md
lg

“สุรพล” แห้ว! ศาลปกครองสูงสุด ไม่รับคำฟ้องเพิกถอนใบส้ม กกต. ชี้ใช้อำนาจตาม รธน.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุรพล เกียรติไชยากร อดึตผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต พรรคเพื่อไทย เขต 8 จ.เชียงใหม่
ศาลปกครองสูงสุด ไม่รับคำฟ้องผู้สมัคร ส.ส.พท.ขอเพิกถอนมติ กกต.แจกใบส้ม-ระงับเลือกตั้งเขต 8 เชียงใหม่ ชี้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญไม่อยู่ในอำนาจวินิจฉัย

วันนี้ (8 พ.ค.) ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องที่นายสุรพล เกียรติไชยากร ฟ้องขอเพิกถอนมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายสุรพลไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี และสั่งเลือกตั้งใหม่โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การที่ กกต.มีมติให้ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายสุรพลไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี และมีมติสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งเขตเลือกตั้งที่ 8 ของจังหวัดเชียงใหม่นั้น เป็นการดำเนินการตามมาตรา 225 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา 132 วรรคหนึ่ง และวรรคสองแห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 และมาตรา 41 พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. 2561 อีกทั้งมาตรา 225 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ยังบัญญัติให้คำสั่งตามวรรคหนึ่งของกกต.เป็นที่สุด การกระทำของ กกต.ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของ กกต. ข้อพิพาทคดีนี้จึงมิใช่กรณีที่เป็นการดำเนินการของ กกต.ในการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา 197 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบมาตรา 17 วรรคหนึ่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561


กำลังโหลดความคิดเห็น...