xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ไขข้อกระจ่างตรวจบัตรเลือกตั้งเขต 13 กทม.ไม่มีบัตรหายตามที่เด็กพท.อ้าง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวกกต. เคลียร์ปมเด็กพท.ร้อง เขต 13 กทม.บัตรหาย 180 ใบ แจงสอบแล้วบัตรจำนวนตรงกันไม่มีหาย

วันนี้ (24เม.ย.) ศูนย์ปฏิบัติการด้านการข่าวสำนักงาน กกต. ออกเอกสารชี้แจงกรณี นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ผู้สมัคร ส.ส. เขต 13 กทม. พรรคเพื่อไทย ยื่นคำร้องต่อ กกต. ขอให้ชี้แจงกรณีที่ตนสันนิษฐานว่าบัตรเลือกตั้งในหน่วยที่ 13 หายไปจำนวน 180 ใบ เกิดจากสาเหตุใด พร้อมให้เปิดเผยเอกสารรายงานผลการนับคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขต (ส.ส.5/18) ทุกหน่วยในเขตเลือกตั้งที่ 13 กทม.นั้น สำนักงานกกต.ชี้แจงว่า สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบรายงานผลการนับคะแนนของหน่วยที่ 13 เขต 13 กทม. แล้ว พบว่ามีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 968 คน บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจัดสรรจำนวน 980 บัตร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตน 637 คน บัตรเลือกตั้งใช้ไป 637 บัตร แบ่งเป็นบัตรดี 616 บัตร บัตรเสีย 9 บัตร บัตรไม่เลือกผู้ใด 12 บัตร บัตรที่เหลือ 343 บัตร ดังนั้น จำนวนบัตรที่ได้รับการจัดสรรกับผลรวมของบัตรเลือกตั้งที่ใช้และบัตรเลือกตั้งที่เหลือ มีจำนวนถูกต้องตรงกัน ไม่มีบัตรเลือกตั้งหายตามที่นายตรีรัตน์กล่าวอ้างแต่อย่างใด ซึ่งสำนักงานได้เผยแพร่เอกสาร ส.ส.5/18 มาพร้อมกับหนังสือชี้แจงฉบับนี้แล้ว โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถขอคัดสำเนาเอกสารได้ที่สำนักงาน กกต.ประจำ กทม. ผู้ร้องขอคัดสำเนาต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

กำลังโหลดความคิดเห็น...