xs
xsm
sm
md
lg

พช.ปลื้มความสำเร็จท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีจว.ตราด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พช.เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดตราด ปลื้มความสำเร็จ ชูภูมิปัญญาชุมชนเกาะกูด ทึ่ง “ชุมชนท่าระแนะ” รักษาป่าชายเลนผืนใหญ่ 2 พันไร่ อายุกว่า 100 ปี เป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอันอุดมสมบูรณ์

วันที่ 22 เม.ย.62 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และคณะฯลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลเกาะกูด จังหวัดตราด โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่ากลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะกูด จังหวัดตราด ประสบความสำเร็จในการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และการเลี้ยงผึ้งชันโรง ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน เป็นภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่าในส่วนชุมชน “บ้านคลองเจ้า” แห่งนี้เต็มไปด้วยวิถีชีวิต เพราะชาวบ้านที่นี่มีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม แม้ว่าเกาะกูดจะกลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นทุกวันก็ตาม แต่ชุมชนยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวเกาะกูดเอาไว้อย่างเหนียวแน่น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันฉันพี่น้อง ทั้งยังมีการบริหารจัดการภายในชุมชนอย่างแข็งแกร่ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตสินค้า OTOP จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เกิดเป็นรายได้กระจายไปยังคนในชุมชน อีกทั้งยังมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ไว้เป็นแหล่งเงินทุนให้กู้ยืมไปประกอบอาชีพอีกต่างหาก การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทำให้บ้านคลองเจ้า ได้ร่วมกันจัดเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในบ้านคลองเจ้า

นอกจากนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้นำคณะเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนท่าระแนะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดตราด จุดชมธรรมชาติ (บนฝั่ง) โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแห่งนี้ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ ขนาด 2,000 ไร่ อายุกว่า 100 ปี แต่ละต้นมีขนาดใหญ่มาก เป็นแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านได้อาศัย ผืนป่าแห่งนี้ทำมาหากิน จับปู ปลา กุ้ง หอย ประมาณ 10 ปีมาแล้ว จนกลายอัศจรรย์ป่าชายเลน 1 ใน สถานที่ท่องเที่ยว Unseen แห่งจังหวัดตราด ความมหัศจรรย์อยู่ตรงที่การนั่งเรือไปลานตะบูน 10 นาที เราจะผ่านช่วงป่าในคลองถึง 3 ป่า คือ ป่าโกงกาง ป่าจาก และป่าตะบูน ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนเราได้เข้าไปในป่าดึกดำบรรพ์

“ที่บ้านท่าระแนะแห่งนี้ ได้มีการดำเนินแบบวิถีนิเวศป่าชายเลน และฟื้นฟูประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในการเป็นศูนย์กลางท่าเรือสำเภาจีน ขณะที่ทางชุมชนได้นำเสนอ “สปาเจ๊ก” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชนพื้นเมืองตราดเชื้อสายจีนและสมุนไพร โบราณต่างๆที่พ่อค้าชาวจีนโบราณแล่นเรือใบมาสรรหาที่เมืองตราด เพื่อนำไปขาย มีการฟื้นฟูเรือใบที่สานจากต้นคันทรง ปัจจุบันวิกฤต มีจำนวนลดน้อยลง ทำให้เครื่องจักสาน จากใบคันทรง มรดกภูมิปัญญาของชาวท่าระแนะสูญหายไปให้กลับคืนมา”อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...