xs
xsm
sm
md
lg

19 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน โวแก้ปัญหาแล้วกว่า 4 หมื่นเรื่อง ลุยถกสาง “พาราควอต”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


19 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน โวสางปัญหาประชาชนแล้ว 44,198 เรื่อง ชี้ สตช.-กรมการปกครอง ถูกร้องเรียนมากที่สุด เตรียมเรียกประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ถกปัญหาพาราควอตภายในเดือนนี้ ขู่ไม่มาเจอคุก หลังไม่ยอมปฏิบัติตามข้อเสนอผู้ตรวจ ตามติดปัญหา สัมปทานดิวตี้ฟรีสนามบินหลายแห่ง หลัง ทอท.แหกข้อเสนอให้เอกชนรายเดียวแทนแข่งขันสามราย เรียกแจง พ.ค.นี้ จ่อร้อง ป.ป.ช.ต่อหากดื้อด้าน

วันนี้ (10 เม.ย.) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดพิธีสักการะพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี ในวันที่ 12 เมษายน 2543 สถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยมี พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี

พล.อ.วิทวัสได้กล่าวถึงผลการปฏิบัติงานแก้ปัญหาประชาชน รวม 44,198 เรื่อง จากทั้งหมด 45,922 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,724 เรื่อง โดยหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนลำดับต้น คือ สตช. และกรมการปกครอง ประเด็นที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก 1. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3. ปัญหาเรื่องที่ดิน

ส่วนประเด็นปัญหาการควบคุมสารเคมีอันตรายพาราควอตที่ใช้ในการเกษตร ล่าสุดผู้ตรวจการแผ่นดินจะเชิญประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายอธิบดีกรมวิชาการเกษตรรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบของวัตถุอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาหารือร่วมกันถึงศักยภาพขีดความสามารถ และปัญหาอุปสรรค ปลายเดือนเมษายนนี้ หลังจากที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้ยกเลิกการใช้สารอันตรายนี้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้การถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายพาราควอตแก่ประชาชนแล้วเร่งพัฒนา วิธีอื่นขึ้นมาทดแทนซึ่งในปัจจุบันนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาเร่งดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ในการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเป็นไปตามมาตรา 25 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน หากไม่มาจะมีโทษตามมาตรา 55 จำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

อีกกรณีหนึ่งคือ การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มราคาสูงกว่าปกติ ร้อยละ 40-50 ภายในสนามบินท่าอากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอให้ควบคุมอาหารและเครื่องดื่มไม่ให้เกินราคาเฉลี่ย เช่น ขายน้ำดื่มราคา 10 บาท และเพิ่มจุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีราคาถูก สำหรับกรณี ทอท.ออกประกาศคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารสุวรรณภูมิ และประกาศคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร หรือ duty free ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภูเก็ต เชียงใหม่ และหาดใหญ่ โดยมีการให้สิทธิ์ผู้บริหารจัดการในแต่ละประกาศเพียงรายเดียว ซึ่งขัดต่อข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ให้ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 ราย โดยผู้จัดการแผ่นดินกำลังเร่งติดตามผลชี้แจงจาก ทอท. พร้อมกำหนดการประชุมร่วมกับ ทอท. และกระทรวงคมนาคม รวมถึงกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นเพื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ แต่ถ้าหารือกันแล้วยังไม่ปฏิบัติตามอีกก็จะถือว่าหัวหน้าหน่วยงานมีเจตนาไม่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตามกฎหมายให้อำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินส่งรายงานไปยัง ป.ป.ช. โดย ป.ป.ช.ต้องยึดสำนวนการสอบสวนของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหลัก กรณีมีพฤติกรรมจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ทำให้ราชการเกิดความเสียหายซึ่งสามารถผิดได้ทั้งทางวินัยและอาญา

นอกจากนี้ ยังมีกรณีการป้องกันปัญหาการพิการในเด็ก ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้องค์การเภสัชกรรมผลิตวิตามิน folic Acid ขนาด 400 ไมโครกรัม หรือ 0.4 มิลลิกรัม ซึ่งจะมีการผลิตภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2563 สอดคล้องกับข้อสนับสนุนขององค์การอนามัยโลกอีกทั้งการแก้ไขปัญหาอัตราค่าไฟบนเกาะปันหยีที่มีอัตราสูงกว่าปกติหลายเท่าขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการขยายเขตตั้งระบบไฟฟ้าไปยังเกาะปันหยีแล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำลังออกแบบสำรวจและประกวดราคาเพื่อจัดจ้างผู้ดำเนินการก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำระบบ จ่ายไฟฟ้าบนเกาะปันหยีให้ได้ภายในเดือนกันยายนนี้คาดว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2564 และยังแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ในเรื่องของกรมศิลปากรที่กำหนดเขตพื้นที่โบราณสถานเมืองพิมายทับซ้อนที่ดินชุมชนอำเภอพิมายกว่า 2,600 ไร่ ซึ่งขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาได้เร่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาและกรม ศิลปากรได้เร่งจัดทำแผนการจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นประชาชนใหม่อีกครั้งทั้งนี้ปัญหาการร้องเรียนของประชาชนและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีต่อภาครัฐ เสมือนเสียงสะท้อน ถึงการดำเนินการของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งเจตนาในการแก้ปัญหาของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้เป็นการมุ่งจับผิดหน่วยงานของรัฐแต่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความบกพร่องว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและมีทางออกหรือร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อให้การแก้ไขปัญหาประชาชนเกิดประสิทธิภาพและเป็นจริงมากขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...