xs
xsm
sm
md
lg

เวนคืนอสังหาฯ เร่งด่วนสร้างทางหลวงชนบท 4 จังหวัด พ่วงเวนคืนเร่งด่วนทางด่วนพระราม 3-วงแหวนรอบนอก เหตุส่งพื้นที่ล่าช้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ กำหนดเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ 4 จังหวัด เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน สร้างทางหลวงชนบท หลังกำหนดค่าเวนคืนรวมกว่า 200 ล้านบาท พบกว่า 10 ยังไม่ตกลงเวนคืน เผย คค.จ่อออกประกาศเวนคืนอสังหาฯ จำเป็นเร่งด่วน “ทางด่วน สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก” ค่าเวนคืนกว่า 800 ล้าน หลังยังพบบางราย ยังไม่ยินยอมรือถอนสิ่งปลูกสร้าง ทำเจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ทันตามกำหนดเวลาภายใน 18 เดือน

วันนี้ (10 เม.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ โดยเป็นการกำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วนใน 3 พื้นที่ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ประกอบด้วย

โครงการแรก กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลดอนยายหอม และตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ตามที่ได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 375 กับทางหลวงชนบท นฐ.6022

ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท เจ้าของโครงการ กำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินทดแทนที่จะต้องเวนคืน ประมาณ 125,430,367 บาท โดยมีผู้ถูกเวนคืน 29 ราย โดยสามารถทำข้อตกลงได้ 25 ราย และยังไม่มาตกลง 4 ราย เนื่องจากบางรายไม่พอใจ ในราคาค่าทดแทนอสังหารอมทรัพย์ และบางรายย้ายที่อยู่ไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้เกิดอุปสรรคไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ในปีงบประมาณ 2562 นี้

โครงการที่ 2 กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลองครักษ์ ตำบลศีรษะกระบือ ตำบลบางลูกเสือ ตำบลพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และตำบลดอนเกาะกา ตำบลสิงโตทอง ตำบลหมอนทอง ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ตามที่ได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงชนบท นย.3001

ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท เจ้าของโครงการ กำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินทดแทนที่จะต้องเวนคืน ประมาณ 35,356,737.62 บาท โดยมีผู้ถูกเวนคืน 31 ราย โดยสามารถทำข้อตกลงได้ 26 ราย และยังไม่มาตกลง 5 ราย เนื่องจากบางรายเข้าของกรรมสิทธิ์อยู่ต่างประเทศ บางรายที่ดินหรืออาคารสิ่งปลูกสร้างมีภาระจำนองกับธนาคาร บางรายเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้เยาว์ และบางรายไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ทำให้ไม่สามารถแจ้งจ่ายค่าชดเชยได้ ทำให้เกิดอุปสรรคเนื่องจากโครงการนี้ทำสัญญาก่อสร้าง ลงวันที่ 10 พ.ค. 2559 โดยเริ่มต้นสัญญาวันที่ 23 มิ.ย. 2559 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.ค. 2562

โครงการที่ 3 กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 สายหินกอง- อรัญประเทศ ตอนบ้านท่าแดง-บ้านเกาะยาง เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ตามที่ได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 พ.ศ. 2559 ในท้องที่อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และอำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

นอกจากนี้ ในเร็วๆ นี้ กระทรวงคมนาคมยังเตรียมออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน เพื่อใช้ในการก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ได้ทันตามกำหนดเวลา ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

โครงการนี้ภายหลังการอนุมัติให้แก้ไขแนวพิเศษและปรากฏว่ามีผู้ถูกเวนคืน 50 ราย แบ่งเป็นที่ดิน 67 แปลง และสิ่งปลูกสร้างประมาณ 92 หลัง โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นเพื่อเวนคืน สรุปว่า มีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนมาตกลงทำสัญญาซื้อขายแล้ว 25 ราย แบ่งเป็นที่ดิน 17 แปลง และสิ่งปลูกสร้าง ประมาณ 14 หลัง

“ล่าสุดพบว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เจ้าของโครงการยังไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ได้ รวมทั้งเจ้าของที่ทำสัญญารับเงินทดแทนแล้ว แต่ไม่ยินยอมรือถอนสิ่งปลูกสร้าง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการรื้อถอนได้ ไม่สามารถเข้าครอบครองและส่งมอบพื้นที่ได้ทันตามกำหนดเวลาภายใน 18 เดือน”

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2562-2565 โดยใช้งบประมาณค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประมาณ 807,000,000 บาท และใช้เงินค่าก่อสร้างจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ปีะมาณ 30,437,000,000 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...