xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ผ่านงบ 41 ล้าน ขยายโครงการส่ง นศ.ไทยอิสลาม จชต.ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทีมโฆษกรัฐแถลง ครม.เห็นชอบ 41 ล้าน ขยายโครงการส่ง นศ.ชาวไทยนับถือศาสนาอิสลามชายแดนใต้ ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย นายกฯ สั่งพิจารณาทุนเรียนแพทย์เพิ่ม

วันนี้ (9 เม.ย.) เวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562-2566 วงเงินงบประมาณ 41.70 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวเดิม ครม.เคยอนุมัติหลักการมาแล้วทั้งหมด 9 ครั้งตั้งแต่ปี 2514-2561 โดยการอนุมัติในแต่ละครั้งได้มีการปรับหลักเกณฑ์ของโครงการมาตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เกณฑ์การคัดเลือกจำนวนทุนการศึกษา จำนวนเงินทุนการศึกษาในแต่ละสาขา การสงวนอัตราของส่วนราชการเพื่อรองรับนักศึกษาเข้ารับราชการ เป็นต้น ซึ่งโครงการสุดท้ายในระยะที่ 9 ได้สิ้นสุดลงไปเมื่อปี 2561 กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ศึกษาประเมินประสิทธิผลและความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อไปในระยะที่ 10 โดยผลการประเมินสรุปว่า ทั้งนักศึกษา ผู้รับทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความเห็นเชิงบวกต่อประสิทธิผลของโครงการที่ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการดำเนินโครงการต่อเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

พล.ต.อธิสิทธิ์กล่าวต่อว่า สำหรับรายละเอียดของโครงการ ในการคัดเลือกนักศึกษา กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐรวม 9 แห่งปีละ 44 คน แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี 12 คน นราธิวาส 13 คน ยะลา 8 คน สตูล 7 คน และสงขลา 4 คน ส่วนการจัดสรรเงินทุน และเงินอุดหนุนการศึกษากระทรวงมหาดไทยจะจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อมอบเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาปีละ 44 ทุน แบ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ 27 ทุน ทุนละ 4 หมื่นบาท สาขาสังคมศาสตร์ 17 ทุน ทุนละ 3 หมื่นบาท ซึ่งจะต้องมีนักศึกษาที่เข้าศึกษาในวิชาชีพครูจำนวนร้อยละ 10 ของนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละปี นอกจากนี้จะมีการสงวนอัตราการเข้ารับราชการโดยตามมติ ครม.เมื่อปี 2546 ที่ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สงวนอัตราเพื่อรองรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กระทรวงละ 4 อัตรา ขณะที่ส่วนราชการอื่นๆ สงวนอัตราอย่างน้อยกระทรวงละ 1 อัตรา

“นายกฯ สั่งการให้พิจารณาเรื่องระบบทุน 3 จังหวัดในเรื่องการเรียนในสาขาแพทย์เพิ่ม และให้หานักศึกษาที่เรียนดี ที่เป็นช้างเผือกเพิ่มจังหวัดละ 1 คน โดยให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาดำเนินการอาจจะเป็นในโครงการต่อไป” พล.ต.อธิสิทธิ์กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...