xs
xsm
sm
md
lg

มท. โอน 8 พันล. ให้ 239 อปท. บริหาร"นมโรงเรียน-อาหารกลางวัน"รับเปิดเทอมใหม่ "โคราช"เยอะสุด 300 ล.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มท. โอนงบ 8 พันล้าน ให้ 239 อปท. 76 จังหวัด บริหารโครงการ "นมโรงเรียน-อาหารกลางวัน" นักเรียนประถมศึกษา/ปฐมวัย รับเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 16 พ.ค. นี้ เผย "อปท.โคราช"ได้เยอะสุด 2 โครงการกว่า 300 ล้าน

วันนี้ (1 เม.ย.) รายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมส่งสริมการปกรองส่วนท้องถิ่น ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป แผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) วงเงิน 8,143,101,573 บาท

รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)โรงเรียน (ประถมศึกษา) วงเงิน 2,202,039,930 บาท เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา) วงเงิน 4,562,535,000 บาท

รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาคารเสริม (นม)โรงเรียน (ปฐมวัย) วงเงิน 388,645,983 บาท และ เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน (ปฐมวัย) วงเงิน 989,789,660 บาท ให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 239 แห่ง ในพื้นที่ 76 จังหวัด

ทั้งนี้พบว่า จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบอาหารเสริม (นม)โรงเรียน (ประถมศึกษา) มากที่สุดได้คือ จ.นครราชสีมา วงเงิน 94 ล้านบาทเศษ ได้รับการจัดสรร(นม)โรงเรียน (ปฐมวัย) มากที่สุดได้คือ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 17 ล้านบาทเศษ

จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา) มากที่สุดได้คือ จ.นครราชสีมา วงเงิน 195 ล้านบาทเศษ ได้รับการจัดสรรงบอาหารกลางวัน (ปฐมวัย) มากที่สุดได้คือ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 43 ล้านบาทเศษ

สำหรับ งบประมาณตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 วงเงินกว่า 8 พันล้านบาท ได้รับการจัดสรรเพื่อนำไปดำเนินการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2562 ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 16 พ.ค. 2562 นี้.


กำลังโหลดความคิดเห็น...