xs
xsm
sm
md
lg

วันนี้ศรีสุวรรณร้องอะไร ... จ่อยื่นให้บัตรจากนิวซีแลนด์เป็นบัตรดี ขู่ฟ้องเลือกตั้งโมฆะ - กกต.ประกาศผลบ่ายสองวันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"ศรีสุวรรณ" เผยเตรียมยื่น กกต. เสนอให้บัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ที่ขนส่งล่าช้า 1.5 พันใบเป็นบัตรดี ชี้ไม่เข้าข้อกฎหมายที่กล่าวอ้าง แต่ถ้ายืนกรานเป็นบัตรเสีย เตรียมร้องศาล รธน. ให้เลือกตั้งโมฆะทั้งประเทศ ด้าน กกต. ประกาศผลเลือกตั้ง 95% เป็นบ่ายสองโมง

วันนี้ (25 มี.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า จะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อคัดค้านการที่ กกต. จะนัดประชุมเพื่อชี้ว่าบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ที่มาถึงล่าช้านั้น จะเป็นบัตรเสียในช่วงบ่ายโมงของวันนี้ โดยเห็นว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของคนไทยในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นสิทธิโดยชอบตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติ การอ้างเหตุผลของความล่าช้าของการขนส่ง อันมิใช่เหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทำที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือมีบัตรเลือกตั้งสูญหาย ตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 บัญญัติไว้แต่อย่างใด

การที่ กกต. จะอ้างมาตราดังกล่าวให้อำนาจในการสั่งมิให้นับคะแนนนั้น โดยให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย โดยมิใช่เหตุที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยไม่สุจรติและเที่ยงธรรมนั้น ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย และอาจถือได้ว่าการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศนิวซีแลนด์ และอาจถือได้ว่าการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นโมฆะ หรือเป็นการเลือกตั้งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ประกอบ พ.ร.ป. เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 ได้

"สมาคมฯ จึงจะเดินทางไปยื่นคำร้องเพื่อชี้แนะต่อ กกต. ให้ใช้อำนาจตามมาตรา 224 แห่งรัฐธรรมนูญปี 2560 ประกอบมาตรา 22 (3) แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2560 เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาให้บัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ที่ขนส่งมาถึงล่าช้า ให้เป็นบัตรดี เพื่อดำเนินการตรวจนับและประกาศรวมกับผลการเลือกตั้งที่ผ่านไปต่อไป แต่หาก กกต. วินิจฉัยว่าบัตรจากนิวซีแลนด์เป็นบัตรเสีย สมาคมฯ จะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้การเลือกตั้งทั้งประเทศเป็นโมฆะต่อไป" นายศรีสุวรรณ กล่าว

ก่อนหน้านี้เมื่อคืนวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. แถลงภาพรวมจัดการเลือกตั้งรวม 6 ประเด็น ดังนี้ 1. ภาพรวมจัดเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการร้อยละ 90 พบว่า มีผู้มาใช้สิทธิ 65.96% บัตรเสีย 5.6% โหวตโน 1.5 % จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 51,205,624 คน

2. ได้รับรายงานการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 28 เรื่อง เป็นการฉีกบัตรเลือกตั้ง 28 แห่ง ลำพูน สมุทรสงคราม อยุธยา ยโสธร เชียงใหม่ ตาก กรุงเทพฯ ปทุมธานี นครศรีธรรมราช อ่างทอง สระบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา นครนายก ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สกลนคร อุดรธานี ลำปาง เชียงราย กาฬสินธุ์ นนทบุรี และเป็นการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว 2 แห่ง ใน จ.ชลบุรี และ จ.บุรีรัมย์

3. มีผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งในวันที่ 17 มี.ค. แต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิในวันดังกล่าว จึงมาขอเพื่อใช้สิทธิจำนวน 5 คน ที่ จ.มหาสารคาม และมีการแจ้งเหตุผ่านสายด่วน กกต. 1444 ถึงการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 90 เรื่อง แบ่งเป็นการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จำนวน 35 เรื่อง ร้องเรียนผู้สมัครกระทำผิด 55 เรื่อง

4. มีรายงานการกระทำผิดกฎหมายจากผู้ตรวจการเลือกตั้ง รวม 7 เรื่อง แบ่งเป็นแจกเงินซื้อเสียง 4 เรื่อง ข่มขู่ให้ลงคะแนน จำหน่วยสุรา สวมสิทธิเลือกตั้ง อย่างละ 1 เรื่อง

5. การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรมีผู้มาใช้สิ้น 101,004 คน คิดเป็น 84.7%

ทั้งนี้ มีกรณีคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้ง ซึ่งซองบรรจุบัตรจากสถานกงสุลกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ 1,500 ใบ ส่งมาไม่ทัน ประสบปัญหาตามลำดับเวลาดังนี้ วันที่ 18 มี.ค. สถานกงสุลเวลลิงตัน ส่งบัตรเลือกตั้งให้คาร์โกของสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ต่อมาวันที่ 21 มี.ค. แอร์นิวซีแลนด์ส่งถุงเมลบรรจุบัตรเลือกตั้งให้การบินไทย และวันที่ 22 มี.ค. ตรวจสอบพบว่าถุงเมล์ตกค้างนครโอ๊คแลนด์ แต่ได้นำส่งการบินไทยในวันเดียวกัน และในวันที่ 23 มี.ค. ถุงเมล์ถูกส่งถึงบริษัทการบินไทยในช่วงค่ำ ขณะนี้ถุงเมล์บรรจุบัตรเลือกตั้งยังเก็บอยู่ที่คลังสินค้าของการบินไทย

และ 6. กกต. ขอขอบคุณผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง และขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยประธาน กกต. ปฏิเสธที่จะตอบข้อซักถามในประเด็นคลิปภาพทหารชะโงกดูการใช้สิทธิของเพื่อนทหารในคูหาลงคะแนน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากมีมูลก็ต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวน เรื่องต่างๆ มีรายละเอียดมาก ขอให้รอการแถลงเพิ่มเติมในวันนี้ (25 มี.ค.) รวมถึงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการร้อยละ 95 อีกครั้งในเวลา 10.00 น.

อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. แจ้งกับสื่อมวลชนว่าจะมีการแถลงข่าวสรุปการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในวันนี้ (25 มี.ค.) เวลา 14.00 น. ซึ่งการนัดหมายแถลงผลสรุปคะแนนนี้ เป็นการเลื่อนจากเดิมที่นัดหมายไว้ก่อนหน้านี้ในเวลา 10.00 น.

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับยอดการออกมาใช้สิทธิครั้งนี้ ถือว่าต่ำกว่าปี 2554 และต่ำกว่าเป้าหมายที่ กกต. ตั้งไว้ โดยมีผู้มาใช้สิทธิแค่ 65.96% หลังจากนับคะแนนไปได้ 93% ขณะที่ กกต. ตั้งเป้าไว้สูงถึง 80% ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งปี 2554 มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 75.01%


กำลังโหลดความคิดเห็น...