xs
xsm
sm
md
lg

มท.ยกร่างขยายพื้นที่ห้ามก่อสร้าง-ดัดแปลงอาคาร กทม.29 แขวง 7 เขต ชั้นใน-นอกเกาะรัตนโกสินทร์ พื้นที่ต่อเนื่อง รวมฝั่งธนฯ ตรงข้ามพระนคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มท.ยกร่างขยายพื้นที่ กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ใน กทม. ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน-ชั้นนอก พื้นที่ต่อเนื่อง และฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ 29 แขวง 7 เขต พระนคร สัมพันธวงศ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ธนบุรี และคลองสาน คาดรวมกว่า 77 ชุมชน

วันนี้ (19 มี.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มีความคืบหน้าในการดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ ตามนโยบายของรัฐบาล ล่าสุด กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ยกร่างเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก พื้นที่ต่อเนื่องและฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวงราชบพิธ แขวงสำราญราษฎร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ แขวงบ้านพานถม แขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ แขวงวัดโสมนัส แขวงบ้านบาตร แขวงคลองมหานาค แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นอกจากนั้น ยังยกร่างกฎกระทรวงเพื่อเสนอในคราวเดียวกัน เป็นร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก พื้นที่ต่อเนื่องและฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า แขวงราชบพิธ แขวงสำราญราษฎร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ แขวงบ้านพานถม แขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรดิ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ แขวงวัดโสมนัส แขวงบ้านบาตร แขวงคลองมหานาค แขวงวัดเทพศิรินทร์ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ...

“เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อแก้ไขร่างบางส่วน เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป”

มีรายงานว่า ร่างทั้ง 2 ฉบับ เกี่ยวข้องกับย้ายหน่วยงานราชการออกไปนอกเขตพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ และตามแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ โดยเสนอขยายขอบเขตพื้นที่ครอบคลุม ประมาณ 77 ชุมชน ประกอบด้วย 1. กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน 2. กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก 3. ฝั่งธนบุรี ตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ 4. พื้นที่ต่อเนื่องบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก ตั้งแต่แนวคลองรอบกรุงถึงแนวคลองผดุงกรุงเกษม และ 5. บริเวณพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์

ก่อนหน้านั้น กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้มีการออกแบบอาคารในพื้นที่บางส่วนในท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและชั้นนอก รวมทั้งสถานที่สำคัญต่างๆ ให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยรวมทั้งให้มีการควบคุมสีของหลังคาและสีของผนังอาคารให้มีรูปแบบเดียวกัน เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามของเมืองหลวง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อควบคุมในเรื่องดังกล่าวแล้วกำลังโหลดความคิดเห็น...