xs
xsm
sm
md
lg

“สุวพันธุ์” ปลื้ม 4 ปีกองทุนหมู่บ้านช่วยเศรษฐกิจฐานราก ดันแผนแม่บทมองถึงอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ (แฟ้มภาพ)
“สุวพันธุ์” ภูมิใจ 4 ปีที่ผ่านมากองทุนหมู่บ้านเป็นที่พึ่ง ปชช.ช่วยเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมั่นแผนแม่บทที่สมาชิกทุกระดับทำร่วมกัน จะช่วยให้มองเห็นอนาคตของกองทุน อนาคตของลูกหลาน เป็นที่พึ่งของชุมชนในหมู่บ้านได้อย่างแท้จริง

วันนี้ (19 มี.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดการสัมนากองทุนหมู่บ้าน “กองทุนแห่งชาติเพื่อประชาชน แก้จน ลดความเหลื่อมล้ำ” ว่าตลอด 4 ปีที่ผ่านมากองทุนฯ ดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างมาก สามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทำให้เกิดการพัฒนากองทุนให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายสุวพันธุ์กล่าวว่า แผนแม่บทที่เกิดจากการทำร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายทุกระดับ ทำให้การพัฒนากองทุนหมู่บ้านใน 4-5 ปีข้างหน้ามีความชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การลดความเหลื่อมล้ำ เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในกลุ่มสมาชิก ผู้บริหาร เครือข่ายระดับต่างๆ ซึ่งถ้าเราทำให้สมาชิกและตัวกองทุนเข้มแข็ง เศรษฐกิจระดับหมู่บ้านก็จะเข้มแข็งตามไปด้วย ทั้งนี้ผลของการเดินงานกองทุนหมู่บ้านได้มีการพัฒนาที่ชัดเจนตลอดเวลา 4 ปีกว่าที่ผ่านมา จากการเป็นกองทุนหมุนเวียนกลายเป็นกองทุนเจ้าของวิสาหกิจชุมชนประเภทต่างๆ สร้างผลผลิต สร้างงาน สร้างอาชีพ ทำรายได้และผลกำไร พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน ที่สำคัญสามารถดึงเพื่อนชาวกองทุนที่ประสบปัญหา มีความล้มเหลว ให้กลับพลิกฟื้นกลับมาบริหารจัดการกองทุนได้อีกครั้ง โดยมีแผนฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ มีภาคีจากสำนักงานอัยการสูงสุด ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภาคราชการ เข้ามาสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม กองทุนหมู่บ้านจึงก้าวไปข้างหน้าในมิติใหม่ได้อย่างภาคภูมิใจ 4 กว่าปีที่ผ่านมาจึงนับว่าคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง

นายสุวพันธุ์กล่าวต่อว่า แผนแม่บทจะเป็นเครื่องมือช่วยการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอนาคต รัฐบาลปัจจุบันมองไปในอนาคตมากกว่ามองถึงผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเดียว มองความเข้มแข็งในอนาคตมากกว่าการให้เงินแล้วไม่ได้พัฒนา จึงสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บท สนับสนุนให้ชาวกองทุนหมู่บ้านมองอนาคตของกองทุน ชีวิตของสมาชิกในอนาคต ลูกหลานจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อนาคตของกองทุนหมู่บ้านก็คือความภาคภูมิใจของรัฐบาลปัจจุบันนี้ด้วย

“สำหรับผมแล้วการทำงานกับกองทุนหมู่บ้านเป็นความประทับใจ เป็นความดีใจและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสนำความคิดริเริ่มของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาสานต่อ มาขับเคลื่อนร่วมกับพี่น้องชาวกองทุน ยิ่งเมื่อได้เห็นการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ไม่สูญเปล่าจากการทำงานร่วมกันก็ยิ่งดีใจ ก็ได้แต่หวังว่าชาวกองทุนหมู่บ้านจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่นี้ ต้องทำให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ทำให้เราเป็นที่พึ่งของพี่น้องในหมู่บ้านชุมชนได้อย่างแท้จริง รัฐบาลนี้มีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกับพี่น้องชาวกองทุน”


กำลังโหลดความคิดเห็น...