xs
xsm
sm
md
lg

เปิดชื่อเอี่ยวคดีโกงข้าวจีทูจีล็อต 2 “แม้ว -เจ๊แดง-น้องปู” พร้อมขบวนการพัวพันยาวเป็นหางว่าว **"อุ๊งอิ๊ง"วิวาห์รับเลือกตั้ง เผยลูกเขยแม้ว นามสกุลดังเป็นนักบิน ** “ชวน” กรีด “กำนันเทือก” ด่าประชาธิปัตย์ ก็เหมือนด่าพ่อ-แม่ตัวเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: นกหวีด


ข่าวปนคน คนปนข่าว


** “บุญทรง” ชื่อนี้ผียังหลบ! ป.ป.ช.ขยายผลจากปากคำอดีต รมว.พาณิชย์ เปิดชื่อ 71 คน เอี่ยวคดีโกงข้าว “จีทูจี ล็อต 2” สามศรีพี่น้องตระกูลชินวัตร “แม้ว-เจ๊แดง-น้องปู” ยืนหนึ่ง พร้อมขบวนการพัวพันยาวเป็นหางว่าว

คดีโกงข้าวจีทูจี หรือคดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ล็อตสอง เป็นตอนต่อเนื่องมาจากล็อตแรก ... ในล็อตแรก “นายบุญทรง เตริยาภิรมย์” ช่วงดำรงตำแหน่งเป็น รมว.พาณิชย์ สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูกตัดสินจำคุก 42 ปี ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หนีออกนอกประเทศ... ว่ากันว่า คดีนี้ “บุญทรง” เหมือนโดนมีดสับ ดาบฟันหัวใจ สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวยิ่ง ในฐานะเด็กในคาถาของ “เจ๊แดง” เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ที่ถูกตระกลูชินวัตร ทิ้งให้รับกรรมคนเดียวไม่ดูดำดูดี แม้กระทั่งตอนถูกจองจำแล้ว...

จนกระทั่งเมื่อปลายเดือน ต.ค. 61 ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติอย่างเป็นทางการ ให้ไต่สวน นายทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และนางเยาวภา สามศรีพี่น้องตระกูลชินวัตร ที่เชื่อกันว่าเป็นผลมาจากการเปิดปากขยายคำให้การของบุญทรง ของเจ้าหน้าที่จาก ป.ป.ช.ที่เข้าไปสอบปากคำถึงในเรือนจำ... ล่าสุด สำนักข่าวอิศราตรวจสอบยืนยันรายชื่อผู้เกี่ยวพันกับคดีนี้ นอกจากคนในตระกูลชินวัตรแล้วรวมทั้งสิ้น 71 ราย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
กลุ่มแรก นักการเมือง-ข้าราชการการเมือง มี 5 ราย ได้แก่ 1. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ 2. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกฯ 3. นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ส.ส. 4. พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขานุการ รมว.พาณิชย์ และ 5. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ...

กลุ่มสอง ข้าราชการประจำ 3 ราย ได้แก่ 1. นางปราณี ศิริพันธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 2. นายฑิฆัมพร นาทวรทัต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และ 3. นายอัครพงศ์ หรืออัฐฐิติพงศ์ ทีปวัชระ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารการค้าข้าว...

กลุ่มสาม รัฐวิสาหกิจจีน-ผู้รับมอบอำนาจจากรัฐวิสาหกิจจีน 18 ราย ได้แก่ 1. บริษัทHaikou Liangmao Cereals and Oils Trading Co., Ltd. 2.Mr. Han Liang 3. บริษัท อินเตอร์ลิงค์ อิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 4. Mr. Zhou Guoxiong หรือนายโจว กั๊วเซียง 5. น.ส.รรณิกา เพชรสุวรรณ์ 6. บริษัท Haikou Liangyunlai Cereals and Oils Trading Co., Ltd 7. Mr. Lin Haihul 8. บริษัท คอมพาวด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

9. นายลิตร พอใจ 10. บริษัท Hainan Province Land Reclamation Industrial Development and Construction General Corporation 11. Mr. Huang JianQin 12. บริษัท แคปปิตอลซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 13.Mrs. Shaoyan Gong หรือนางเขายาน กง 14. บริษัท Hainan land Reclamation Commerce and Trade Group Co., Ltd 15. Mr. Liang Dingquan 16. Mr. Yang Pokai 17. บริษัท ซิมเปิ้ลเบสท์ เทรดดิ้งจำกัด 18. นายเฉิน ยี่ ถง

กลุ่มสี่ เครือข่ายบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด 14 ราย ได้แก่ 1. บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด 2. นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร 3. น.ส.รัตนา แซ่เฮ้ง 4. น.ส.เรืองวัน เลิศศลารักษ์ 5. น.ส.สุธิคาจันทะเอ หรือสุทธิดา ผลดี 6. บริษัท สิราลัย จำกัด หรือบริษัท กีธาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 7. น.ส.ธันยพร จันทร์สกุลพร 8. นายสุธี เชื่อมไธสง 9. นายสมคิด เอื้อนสุภา 10. บริษัท ทีซี. แลนด์ จำกัด 11. บริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 12. นายนิมล หรือณพชร รักดี 13. น.ส.วทัญญุตา หรือปสุตา บุญมาประเสริฐ 14. น.ส.อรวรรณ ศรัทธาสกุล หรือ นางนัสลักษณ์ ศศิปัญญเลิศ
เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ - บุญทรง เตริยาภิรมย์
กลุ่มห้า เอกชนภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง 31 ราย 1. บริษัท เอลัช (ประเทศไทย) จำกัด 2. นายชู หมิง เซ็น 3. น.ส.ลิอุยุกหมิง ไอลีน 4.นายชู หมิงคิน 5. น.ส.ณิชาภา วาณิชวรานนท์ 6. นายประหยัด ติ๊บมุ่ง 7.บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 8. นายการุณตันติพงศ์อนันต์ 9. บริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ จำกัด 10. นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ 11. นายวศิน ตันติวณิชชานนท์ 12. บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด 13. บริษัท แคปปิตัลเกรนส์ จำกัด 14. บริษัท แคปปิตัลซี เรียลส์ จำกัด 15. นายวรพงศ์ พิชญ์พงศา

16. นายสุกิจ รัตนาพิทักษ์เทพ 17. บริษัท ไชยพรไรซแอนด์ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด 18.นายไพบูลย์ ควรทรงธรรม 19. บริษัท เอช.เอช.แอล. อินเตอร์เทรด จำกัด 20.บริษัท สยาม เอ็น.ซี.พี.ไร้ซ์ จำกัด 21. นางมัณฑนา ชวเลิศปัญญากุล 22. นายพลัฏฐ์ ขวเลิศปัญญากุล 23. บริษัท โกลเด้นเกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 24. นางวิมล วาณิชวรานนท์ 25. นายนภัทร ชัยธราโชติ 26. นายชัยโรจน์หิรัญโชคอนันต์ 27. นายโรจนินทร์หิรัญโชคอนันต์ 28. น.ส.พิมพ์นารา ศิริเลิศหิรัญ 29. นายณัฐวัฒน์ศิริเลิศหิรัญ 30. นายกมลชัย สาธร 31. น.ส.สุนัดดา บัวดิษฐ

การระบายข้าวแบบจีทูจีสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีทั้งสิ้น 10 สัญญา โปร่งใส 2 สัญญา ใน 8 สัญญา ที่พบว่าโกง แบ่งเป็นดำเนินคดีเป็นล็อตแรก 4 สัญญาแรก และ ล็อตสองอีก 4 สัญญา ... ในภาคแรกจบลงแบบที่รู้กัน ผู้ต้องหามี นายบุญทรง นายภูมิ สาระผล อดีตรมช.พาณิชย์ อดีตข้าราชการระดับสูงในกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และเอกชนเครือข่ายบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด และ นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ "เสี่ยเปี๋ยง" อดีตพ่อค้าข้าวชื่อดัง ถูกชี้มูลความผิด และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุก นายบุญทรง นายภูมิ และจำเลยคนอื่น ๆ ไปแล้ว รวม 17 ราย และยกฟ้อง เอกชน-โรงสีข้าวอีก 8 ราย

สำหรับ “ล็อตสอง” คนที่ถูกกล่าวหา 71ราย กำลังอยู่ในขั้นตอนของป.ป.ช. โดย ป.ป.ช.พบเส้นทางเงินในคดีนี้ประมาณ 9.6 หมื่นล้านบาท และอายัดแคชเชียร์เช็คไว้หลายร้อยใบ มูลค่ากว่า 1.8 พันล้านบาท ไว้ตรวจสอบแล้ว จะจบอย่างไร โปรดติดตามกันต่อไป... ที่แน่ๆ “ชินวัตรแฟมิลี่” พี่แม้ว-เจ๊แดง-น้องปู คงได้อยู่ต่างแดนไปยาวๆ เพราะสิ่งที่สัมภเวสีตระกลูนี้กลัวที่สุดในคดีโกงข้าวจีทูจี คีย์สำคัญอยู่ที่ปากคำของ "นายบุญทรง"นี่แหละ สมกับที่ชาวเน็ตบอกกัน..“บุญทรง ชื่อนี้ ผียังหลบ”

**โตแล้วแต่งงานได้ “อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชินวัตร วิวาห์รับเลือกตั้ง เผยลูกเขยแม้ว โปรไฟล์ดี นามสกุลดัง “สุขสวัสดิ์” เป็นนักบินสายการบินมีชื่อ

เฟซบุ๊กส่วนตัว “วาสนา นาน่วม” นักข่าวสายทหารชื่อดัง โพสต์ถึงคู่บ่าวสาวลูกสาวคนเล็กของ “ทักษิณ ชินวัตร” เมื่อวานว่า ในขณะที่คนไทยออกไปเลือกตั้งล่วงหน้ากันอย่างคึกคัก ...“โอ๊ค พานทองแท้” ทำหน้าที่แทน “บิดา” ในการ พา “อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร” เจ้าสาว มาส่งให้กับ “ปอ-ปิฎก สุขสวัสดิ์” เจ้าบ่าว ...ในพิธีวิวาห์ วันนี้ (17 มี.ค.) ที่ โรงแรม RoseWood Bangkok ....โดย “ทักษิณ” ผู้พ่อ วิดีโอคอลมาร่วมงานและอวยพร ...โดยจะมีจัดงานเลี้ยงที่ RoseWood Hong Kong 22 มี.ค. ...ที่นั่น “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกฯ ผู้พ่อก็จะได้อวยพรลูกสาวสุดที่รักแบบใกล้ชิด... คาดมีนักการเมืองบินไปร่วมงาน พรึ่บ! ก่อนรีบกลับมารับวันเลือกตั้ง

หลังเสร็จพิธีแต่งงาน ช่วงบ่าย “อุ๊งอิ้ง” ก็ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ที่เขตคันนายาว เช่นกัน ... สำหรับ “ปิฎก สุขสวัสดิ์” หรือ “ปอ” เจ้าบ่าวของ น.ส.แพทองธาร คบหากับอุ๊งอิ๊งมา 2 ปีเศษ ผ่านการแนะนำของเพื่อน โดยรู้จักกันจากการเรียนหลักสูตรพิเศษหลักสูตรหนึ่ง และได้เปิดตัวมีรูปคู่ลงอินสตาแกรมสวีตกันต่อเนื่องก่อนหน้านี้ ... โปรไฟล์ส่วนตัว จบวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีอาชีพเป็นนักบินประจำสายการบินชื่อดังแห่งหนึ่ง … # โตแล้วแต่งงานได้ อวยกันได้เลยจ้า.

** “ชวน” ออกโรงสะบัดใบมีดโกนกรีด “กำนันเทือก” หลังถูดพาดพิง เรื่องเบื้องหลังจัดการให้ “มาร์ค” ได้เป็นนายกฯ บอกด่าประชาธิปัตย์ก็เหมือนด่าพ่อ-แม่ตัวเอง
ชวน หลีกภัย - สุเทพ เทือกสุบรรณ
สืบเนื่องจากดรามา เรื่อง “มาร์ค” อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศไม่สนับสนุน “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี หลังการเลือกตั้ง ยังไม่จบ เพราะคล้อยหลังคำประกาศที่ว่า ทาง “กำนันเทือก” สุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย ที่ประกาศหนุน “ลุงตู่” เป็นนายกฯ ต่อ ก็ขึ้นเวทีปราศรัยที่ จ.พังงา โจมตี “อภิสิทธิ์” ว่าเป็นคนหลงในอำนาจ อยากเป็นนายกฯ อีกครั้ง พร้อมลำเลิกบุญคุณว่าในครั้งนั้นถ้าไม่ใช่เขาเป็นคนผลักดันก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าอภิสิทธิ์จะได้เป็นนายกฯ หรือไม่ ...

ผ่านไปสองวัน อารมณ์โกรธแค้นก็ยังไม่คลาย “กำนันเทือก” จึงได้โพสต์เฟซบุ๊กเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังการเป็น “ผู้จัดการปั้นนายกฯ” โดยเที่ยวนี้ยังพาดพิงไปถึงนายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรค ในทำนองว่าแม้แต่นายชวนก็ไม่เชื่อว่าเขาจะทำได้

“... ผมเหนื่อยแทบตาย ในการทำให้อภิสิทธิ์เป็นนายกฯ และไม่มีใครทำได้ ... ผมรู้ก่อนแล้วอ่านเกมออกว่า สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ต้องไป พรรคพลังประชาชนต้องถูกยุบ ผมก็เตรียมการและก็ไปพูดในพรรคว่าจะตั้งรัฐบาลและจะให้อภิสิทธิ์ เป็นนายกฯ คนในพรรคก็หัวเราะ... สุเทพมันคิดเรื่องที่เป็นไปไม่ได้... ตัวแทนในพรรคที่ออกมาพูดหน้าที่ประชุม คือ นายชวน หลีกภัย บอกว่า คุณสุเทพเขาเป็นคนจริงจัง เขาเป็นคนคิดเรื่องใหญ่ๆ เราอย่าไปขัดใจ เขาจะทำยังไงก็ให้เขาทำเถอะ เพราะเขาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ... นายชวนก็ไม่เชื่อ ส่วน “เนวิน ชิดชอบ” ขณะนั้นอยู่กับทักษิณ ชินวัตร... เนวิน ไม่ยอมคุยกับผมที่ประเทศไทย เพราะกลัวว่าทักษิณจะรู้ ผมต้องนัดพบกับมันที่ประเทศอังกฤษ ผมไปเจรจาจนมันยอม พอได้เนวินใส่กระเป๋ามาคน ผมก็ไปหานายบรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งเป็นคนที่สั่งลูก สั่งหลานไว้เลยว่าสุเทพเป็นคนที่อย่าไปคบ เพราะผมอภิปรายเขาอย่างหนัก แต่ผมถือดอกไม้แดงไปช่อหนึ่ง กดกริ่งที่หน้าประตูบ้าน ครึ่งชั่วโมงจึงเปิดประตูให้... ผมเข้าไปเจรจา พูด ตกลง ก็ได้มาอยู่ในกระเป๋า จากนั้นผมก็ไปพูดกับ สุวิทย์ คุณกิตติ สุชาติ ตันเจริญ ซึ่งเป็นศัตรูเก่าทั้งหมด แต่ผมมีวิธีการ จนเจรจากันเสร็จเรียบร้อย จนคนพวกนั้นก็มาสนับสนุน จนนัดให้มาพบกับนายอภิสิทธิ์ ประชุมรวมกัน ให้แต่ละคนต้องคุมลูกพรรคตัวเอง ผมเป็นคนจัดการให้อภิสิทธิ์ได้เป็นรัฐบาล ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ...” เป็นการเปิดเผยตัวตนล่อนจ้อนว่า ตัว “กำนันเทือก” ก็หลงในอำนาจเช่นกัน เพียงแต่ไม่สามารถจะนั่งนายกฯ เองเท่านั้น...

เจอ “กำนันเทือก” เล่นบทจองเวรไม่เลิกแบบนี้ “นายหัวชวน” จึงต้องออกมาสะบัดใบมีดโกนตอบโต้ไปบ้าง ตอนปราศรัยใหญ่ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ว่า “... ท่านสุเทพ เป็นเลขาฯ ผม ท่านเป็นคนดี คนเก่งคนหนึ่ง พรรคไม่เคยมีปัญหากับท่านสุเทพ ไม่เคยเลือกปฏิบัติให้ท่านเสียโอกาส เมื่อท่านอยากเป็นรัฐมนตรีคมนาคม ก็ได้เป็น การที่ท่านออกไป เป็นความคิดทางการเมือง แต่เราคิดว่าทุกคน ท่านสุเทพ กำนันเล็ก เชน ยังเป็นพี่น้องกัน... ท่านไม่พอใจคุณอภิสิทธิ์ ก็เป็นเรื่องส่วนตัว เราไม่มีทางให้กลับคืนมาได้ แต่ขอร้องท่านว่า พรรคประชาธิปัตย์เหมือนพ่อแม่ ให้ท่านสุเทพเติบโตมา ท่านด่าประชาธิปัตย์ก็เหมือนด่าพ่อแม่ตัวเอง ลูกที่ดี ถึงพ่อแม่จะจน เราก็ไม่ควรจะไปตำหนิ” ...เมื่อนายชวนต้องออกโรงมาเตือนสติ “กำนันเทือก” ขนาดนี้ โดยไม่กล่าวถึงเรื่อง “ตระบัดสัตย์” สักคำ ดูซิว่าดรามาจะจบหรือไม่.
กำลังโหลดความคิดเห็น...