xs
xsm
sm
md
lg

ภท.สายเขียวลั่นกัญชาต้องเป็นของคนทั้งประเทศ ไม่เอื้อนายทุน ทำไม่ได้ลาออกเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แกนนำ ภท.ย้ำกัญชาต้องเป็นของคนทั้งประเทศ-ปชช.ปลูกได้เอง ขณะที่รัฐต้องสนับสนุนการวิจัยฟรี ค้านสุดตัว ต้องไม่เอื้อสัมปทานให้นายทุน ลั่นทำตามนโยบายไม่ได้พรรคขอลาออกเอง ไม่ต้องรอเลือกตั้งครั้งหน้า

วันนี้ (4 มี.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่พรรคภูมิใจไทย พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรค แถลงเรื่อง “การรณรงค์คัดค้านนายทุนผูกขาดสัมปทานกัญชา” ว่าวันนี้เราใช้ยุทธการดาวกระจาย เพื่อหาคะแนนจากประชาชน เพราะพรรคมีเวลาอันสั้นในการหาเสียงในครั้งนี้ วันนี้ชัดเจนว่านโยบายของพรรคภูมิใจไทย ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งทั่วทั้งประเทศ

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคฯ กล่าวถึงการคัดค้านนายทุนผูกขาดสัมปทานกัญชา ว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประกาศใช้ ผู้ที่จะสามารถเข้ามาเป็นผู้ได้รับอนุญาตผลิต นำเข้า จำหน่าย ประกอบด้วยคน 7 กลุ่ม แต่ไม่พบว่ามีประชาชน ส่วนเรื่องของเกษตรกรที่รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม้จะสามารถยื่นขออนุญาตได้ แต่ต้องมีผลการวิจัย ซึ่งพรรคคิดว่าเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะทำการวิจัยได้ เพราะขณะนี้ยังไม่รู้ว่าการวิจัยที่ระบุใช้ระเบียบวิธีแบบไหน และใครเป็นคนตรวจ เราคิดว่าเหมือนเป็นการกำหนดเงื่อนไขเพื่อล็อกสเป๊กคนที่จะเข้าถึงการวิจัยได้

เลขาธิการพรรคฯ กล่าวอีกว่า แม้ว่าผู้มีหน้าที่บอกว่ายังไม่ให้สัมปทานกับใคร แต่กำลังพรรคมองว่ากำลังจะเดินไปแบบนั้น จึงขอเรียกร้องว่าอย่าทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เพราะกัญชาต้องเป็นของประชาชนทั้งประเทศ ต้องเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ โดยรัฐบาลเป็นพี่เลี้ยงในการควบคุมให้กัญชาเกิดประโยชน์สูงสุด และป้องกันไม่ให้เกิดโทษ ไม่ใช่นำกฎหมายมาใช้เพื่อเป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการได้รับประโยชน์จากกัญชา เราเรียกร้องให้รัฐบาลรีบดำเนินการในส่วนที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์จากกัญชาจริงๆ ไม่สร้างภาระให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภค พรรคไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ ดังนั้น ต้องมีการแก้กฎหมายตามนโยบายพรรค ทั้งทางการแพทย์ การพาณิชย์ ประชาชนต้องเข้าถึงกัญชาได้เสรี โดยการปลูกบ้านละ 6 ต้น และรวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเชิงพาณิชย์ได้ โดยรัฐบาลวิจัยให้ฟรี และมีหน้าที่รับซื้อจากประชาชน ไม่ใช่มีหน้าที่ปลูกเอง

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า วันนี้มี 34 ประเทศปลดล็อกกัญชาแล้ว โดยมีระดับในการปลดล็อก ประเทศที่ปลดล็อกแล้วจริงๆ ได้แก่ ประเทศแคนาดา อุรุกวัย และเม็กซิโก ซึ่งสร้างรายได้ให้รัฐ ขณะที่พรรคภูมิใจไทยนำแบบแคลิฟอร์เนียโมเดลมาใช้ โดยประชาชนยื่นจดขอปลูก 6 ต้น หรือรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน จะไม่มีให้กับทางราชการ หรือบริษัทเอกชนปลูก เราต้องการให้ประชาชนปลูกเองอย่างเท่าเทียม ส่วนการเป็นผู้บริโภคจะต้องบริโภคในบ้านตัวเอง หรือสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ไม่ใช่บริโภคในที่สาธารณะหรือที่ใดก็ได้

“อีก 20 วันจะเลือกตั้ง เราขอเรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันคัดค้าน อย่าให้รัฐบาลมาทำแบบนี้ ประชาชนต้องช่วยกันแสดงฉันทามติในวันที่ 24 มี.ค. เข้าคูหาอย่างมีสติป้องกันการผูกขาดการปลูกกัญชา ขอให้เลือกพรรคภูมิใจไทย วันนี้เราคัดค้านโดยการทำสติ๊กเกอร์แจกประชาชน ให้ทราบว่าภูมิใจไทยจะคัดค้านเรื่องนี้จนกว่าจะสำเร็จ เราศึกษานโยบายจริงๆ ไม่ได้ลอกใคร หรือคิดเอาเอง เราจัดทำเรื่องนี้เรียบร้อย โดยจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) และระเบียบแก้ไขไว้เรียบร้อย หากอยากให้ทำเร็วก็เลือกเราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล” นายศักดิ์สยามกล่าว

เลขาธิการพรรคฯ ย้ำถึงนโยบายด้านอื่นๆด้วยว่า การแก้ไขปัญหาให้ลูกหลานที่เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะทำได้เสร็จในปีนี้หลังมีรัฐบาล โดยแก้ระเบียบปรับโครงสร้างหนี้ ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับ และปลอดหนี้ 5 ปี การปลดล็อกให้ประชาชนประกอบอาชีพจากทรัพย์สินที่มีอยู่ คือแกรบคาร์ การปลดล็อกกฎหมายประมง การสร้างระบบการดูแลสุขภาพให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ การจัดทำนโยบายกรุงเทพฯสะดวก ให้ทำงานออนไลน์ที่บ้านได้สลับกันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน ช่วยแก้ปัญหาจราจรได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ทันที ส่วนระบบการเรียนออนไลน์ฟรีตลอดชีวิต กำลังเขียนแพลตฟอร์ม คาดว่าจะใช้เวลา 6-21 เดือน จะสามารถมีระบบการศึกษาแบบออนไลน์ได้อย่างฟรีจริงๆ การแก้ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการปลูกกัญชาเสรี จะใช้เวลาสำหรับเรื่องนี้ 9-24 เดือน หากพรรคได้เป็นรัฐบาลแล้วทำไม่ได้ พรรคจะขอลาออกเองไม่ต้องรอเลือกตั้งครั้งหน้า

ด้านนายศุภชัยกล่าวว่า ในข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ที่ระบุบุคคลมี 7 กลุ่ม สิ่งที่ระบุไว้ไม่มีประชาชนทั่วไป เราเรียกร้องให้ประชาชนมีเสรีในการปลูกกัญชาแต่ละครัวเรือน ไม่ใช่รัฐบาลผูกขาดสิ่งทั้งปวงของกัญชาในประเทศไว้กับรัฐเสียเองแทนที่จะให้ประชาชนอย่างเสรี เช่น มาตรา 26/5 (7) เรื่องคณะกรรมการว่าด้วยกัญชา เท่าที่ดูเป็นข้าราชการถึง 24 คน เสมือนว่ารัฐกำลังดำเนินการในการรวบอำนาจนี้ไว้ในมือ ผูกขาดสัมปทานตรงนี้ให้นายทุน ฉะนั้น หากพรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาล จะดำเนินการแก้กฎหมายฉบับนี้ให้ประชาชนปลูกได้แต่ละครัวเรือน รวมถึงแก้ไข (4) การรวมตัวของกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยให้รัฐเข้ามาอำนวยความสะดวกเรื่องการวิจัยต่างๆ พรรคพร้อมแก้กฎหมายฉบับนี้เพื่อประโยชน์ประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น...