xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายเกษตรกรรมยื่น สนช.ชะลอ พ.ร.บ.ข้าว-กมธ.ย้ำแก้ไขทุกปัญหาชาวนาเข้าใจแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เครือข่ายเกษตรกรรมฯ ค้านร่าง พ.ร.บ.ข้าว ยื่นหนังสือประธาน สนช.ขอชะลอการพิจารณา ไม่ควรออก กม. อ้างทำให้ชาวนามีน้ำตาชี้ สนช.รับฟังความเห็นไม่ทั่วถึง ด้าน กมธ.ฟังมารอบด้านและแก้ไขทุกจุดอ่อน ชาวนาเข้าใจหมดแล้ว              

วันนี้ (20 ก.พ.) ที่รัฐสภา เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก โดยนายมงคล ด้วงเขียว ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ และ น.ส.ทัศนีย์ วีระกันต์ สมาชิกเครือข่ายฯ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่าน พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิก สนช.ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้าว พ.ศ. ... เพื่อคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว และขอให้ สนช.ชะลอการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว

โดยนายมงคลกล่าวว่า เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ข้าว ต้องเป็นประโยชน์ต่อชาวนา ผู้ประกอบการในห่วงโซ่เศรษฐกิจข้าว และผู้บริโภค เป้าหมายของร่างกฎหมายดังกล่าวต้องส่งเสริมศักยภาพของชาวนารายย่อย พัฒนาองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็งภายใต้ระบบการผลิตที่ยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์ การแลกเปลี่ยนพันธุ์ และพัฒนาข้าวที่เหมาะสมกับภูมินิเวศ วิถีวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชน ทั้งเพื่อใช้เองและการจำหน่ายโดยเกษตรกรและชุมชน 

ด้าน น.ส.ทัศนีย์กล่าวว่า เครือข่ายฯ มีความเป็นห่วงในส่วนของมาตรา 6 สัดส่วนของกรรมการจากผู้แทนองค์กรเกษตรผู้ปลูกข้าว จำนวน 4 คน เป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับกรรมการโดยตำแหน่งที่เป็นข้าราชการ และนักการเมืองที่มีจำนวน 14 คน ซึ่งมีอำนาจกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาข้าวทั้งหมด ฉะนั้น เมื่อสัดส่วนของเกษตรกรน้อยมากก็ไม่มีมีสิทธิมีเสียงพอในการแสดงความเห็น หรือกรณีที่ต้องลงมติกันในเรื่องใด จึงอยากเสนอให้สัดส่วนของเกษตรกรมีจำนวนมากกว่านี้ 

มาตรา 20 ระบบข้อมูลที่ตัวกฎหมายเขียนให้มีระบบส่งใบรับรองข้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของเกษตรกร มาตรา 21 การจัดให้มีการทำเขตศักยภาพการผลิตข้าวของประเทศ เป็นลักษณะโซนนิ่งพื้นที่ปลูกข้าว ซึ่งไม่ควรพิจารณาเพียงแค่กายภาพของพื้นที่หรือวัตถุประสงค์เพื่อการค้าเท่านั้น เพราการผลิตข้าวเป็นความมั่นคงทางอาหารของคนในประเทศ

มาตรา 27/2 เป็นการบัญญัติให้มีการส่งเสริม และสนับสนุน เฉพาะพันธุ์ข้าวที่กรมการนข้าวประกาศรับรองพันธุ์ และเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตามเขตศักยภาพการผลิตข้าว ที่กำหนดโดยกรมการข้าวเท่านั้น ทั้งๆที่สายพันธุ์ข้าวที่เกิดขึ้นโดยชาวนารายย่อย และชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งควรได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม แต่ไม่ถูกกำหนดไว้เลย

น.ส.ทัศนีย์กล่าวต่อว่า ทางเครือข่ายฯ เห็นว่าไม่ควรรีบเร่งในการออกกฎหมายที่กระทบสังคมในวงกว้าง และควรรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน จึงขอเรียกร้องให้ สนช.ชะลอการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว โดยให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภาที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง

เมื่อถามว่า ตามที่ สนช.ระบุว่าใช้เวลาถึง 2 ปี ในการรับฟังความเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ทางเครือข่ายฯ ได้แสดงความเห็นหรือไม่ น.ส.ทัศนีย์กล่าวว่า ทราบว่ามีการรับฟังความเห็นผ่านศูนย์ข้าวชุมชน และผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งศูนย์ข้าวชุมชนก็ผลิตข้าวให้กรมการข้าว แต่ในส่วนของชาวนาทั่วไปกว่า 1,000 แห่ง ไม่เคยได้รับฟังความเห็นเลย

“กฎหมายฉบับนี้ไม่ตรงกับความต้องการของชาวนา และไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ชาวนาให้มีอิสระ ให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาพันธุ์ข้าวของตัวเองได้ แต่เป็นการรวมศูนย์อำนาจให้กับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จึงขอเรียกร้องให้ สนช. และรัฐบาลรับฟังความเห็นประชาชน ไม่ควรออกกฎหมายที่เป็นน้ำตาของชาวนา” น.ส.ทัศนีย์กล่าว 

ด้าน พล.อ.ศุภวุฒิกล่าวว่า ขอยืนยันให้คลายความกังวลว่าการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวต่างๆ ไม่มีผลกระทบต่อชาวนาหรือเกษตรกรทั้งสิ้น รวมทั้งนักวิชาการที่ปรับปรุงพันธุ์พืช ที่ผ่านมา สนช.รับฟังความเห็นมาตลอด 2 ปี ทั่วทุกพื้นที่ และสมาคมชาวนาก็ไม่ได้คัดค้าน ทุกคนเข้าใจกันหมดแล้ว ข้อห่วงใยของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกในครั้งนี้เราได้ดำเนินการแก้ไขหมดสิ้นแล้ว ยืนยันว่าชาวนาได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าเดิม และจะทำให้ชาวนามีอาชีพที่มั่นคง
กำลังโหลดความคิดเห็น...