xs
xsm
sm
md
lg

ด่วน! กกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักษาชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

แฟ้มภาพ
MGR Online - กกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบ “พรรคไทยรักษาชาติ” หลังกรณียื่นรายชื่อบัญชีนายกฯ เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง ชี้หลักฐานเพียงพอ เตรียมให้ยกร่างคำร้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญภายในวันนี้

ช่วงบ่ายวันนี้ (12 ก.พ.) มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) หลังพิจารณาคำร้องที่ขอให้ตรวจสอบว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 (2) กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ โดยที่ประชุม กกต.เห็นว่าตามพระราชโองการประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค หรือแบบ ส.ส.4/29 รวมถึงหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี หรือแบบ ส.ส.4/30 ซึ่งพรรคไทยรักษาชาติยื่นต่อ กกต. ถือเป็นพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคไทยรักษาชาติกระทำการดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรค และขณะนี้ได้ให้สำนักงานฯ ยกร่างคำร้องเพื่อที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันนี้

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ กกต.มีแนวทางว่าจะให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวมพยานหลักฐานก่อน แต่การประชุมพิจารณาในวันนี้เห็นว่า ตามมาตรา 92 (2) พ.ร.ป.พรรคการเมือง ใช้คำว่า “เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการดังกล่าว ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น” ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏต่อ กกต.ในขณะนี้ถือว่าเพียงพอวินิจฉัยประกอบกับเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญที่ควรจะมีความชัดเจนโดยเร็ว จึงได้มีมติ
แฟ้มภาพ


กำลังโหลดความคิดเห็น...