xs
xsm
sm
md
lg

องค์กรชาวพุทธฯ ร้อง กกต.ยุบพรรค “ไพบูลย์” เหตุนำพระพุทธศาสนาใช้หาเสียง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะองค์กรชาวพุทธฯ ยื่นหนังสือต่อ กกต.ตัดสิทธิเลือกตั้ง “ไพบูลย์” พร้อมยุบพรรคประชาชนปฏิรูป เหตุนำพระพุทธศาสนาใช้หาเสียง


วันนี้ (12 ก.พ.) นายเอกภพ เหล่าลาภะ เลขาธิการศูนย์ประสานงานองค์กรชาวพุทธแห่งชาติ เข้ายื่นหนังสือถึงเลขาธิการ กกต. เพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำความผิดและตัดสิทธิเลือกตั้งนายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป กรณีใช้คำว่า “น้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาทุกข์ร้อนให้กับประชาชน คือ งานของพรรคประชาชนปฏิรูป” การระบุคำว่าพระพุทธเจ้าสื่อความหมายได้ว่า เป็นการนำเอาพระพุทธศาสนามาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง อาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 ที่กำหนดป้องกันไม่ให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 14 เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ดังนั้น เพื่อระงับยับยั้งป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ ตนและเครือข่ายขอให้ กกต.ตรวจสอบพรรคประชาชนปฏิรูปว่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ หากพบว่ามีความผิดจริงขอให้ตัดสิทธิทางการเมือง และส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคกำลังโหลดความคิดเห็น...