xs
xsm
sm
md
lg

สภาสตรีฯปลื้ม 128 ผลงานในรอบปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สภาสตรีฯจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 40 เผยทำประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาศักยภาพของสตรีทุกมิติถึง128 กิจกรรมในรอบปี

วันนี้ (9 ก.พ. )นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 โดยมี ที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก เข้าร่วมประชุมพร้อมเพียง โดยมีวาระสำคัญการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณารับรองงบการเงิน และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

นางวันดี แถลงผลงานในรอบปีว่า นับตั้งแต่วันรับตำแหน่งประธานสภาสตรีฯ สมัยที่ 26 จนถึง วันที่ 31 ม.ค. การทำงานได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกเป็นอย่างดี มีผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน 128 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมทำให้องค์กรสมาชิก และกลุ่มสตรีโดยเฉพราะตามภูมิภาตต่างๆ ทั่วประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต้องขอขอบคุณที่ปรึกษา อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ ที่ให้ความร่ววมือในทุกกิจกรรมในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการที่ได้ร่วมมาประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 40 อย่างพร้อมเพียงใรวันนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังอันเข้มแข็งของสตรี ในการร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...