xs
xsm
sm
md
lg

ด่วน! ทษช.เสนอชื่อ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ” แคนดิเดตนายกฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ภาพจาก : REUTERS
MGR Online - พรรคไทยรักษาชาติยื่นเสนอรายชื่อ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ กกต.

ช่วงเช้าวันนี้ (8 ก.พ.) เวลา 08.50 น. ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคได้เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อยื่นรายชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรค โดยก่อนหน้านี้ทางผู้บริหารพรรคไทยรักษาชาติยืนยันว่าจะยื่นรายชื่อเพียงรายชื่อเดียว ท่ามกลางแพร่สะพัดว่ารายชื่อนายกฯ ที่พรรค ทษช.จะเสนอนั้นเป็นบุคคลสำคัญนอกพรรค

ในเวลา 09.00 น. ร.ท.ปรีชาพล ได้เข้าลงละเบียนเพื่อรับบัตรผ่านเข้าติดต่อกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยมีสื่อมวลชนคอยติดตามทำข่าวและถ่ายภาพเป็นจำนวนมาก จากนั้นในเวลา 09.10 น. ทางผู้บริหารพรรคไทยรักษาชาติได้แสดงรายชื่อที่ยื่นต่อ กกต.ให้สื่อมวลชนได้ชม ปรากฏนาม “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี”

ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 88 ระบุว่า

ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคล ซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการ การเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ และให้นําความในมาตรา 89 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้

มาตรา 89
การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา 88 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

(2) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา 160 และไม่เคยทำหนังสือยินยอมตาม (1) ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้น

การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น

ภาพจาก : REUTERS
ภาพจาก : REUTERS
ทั้งนี้ ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ เปิดเผยภายหลังการยื่นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า วันนี้ตนพร้อมแกนนำ กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ได้มายื่นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีโดยระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทางกรรมการบริหารฯ ได้มีการประชุมกันและเสนอชื่อจากสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติถึงบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการบริหารพรรค และกรรมการบริหารพรรคก็เห็นพ้องว่ารายชื่อของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นชื่อที่มีความเหมาะสมที่สุด จึงมีมติให้ความเห็นชอบ ซึ่งหลังจากนั้นพรรคฯ จึงได้ติดต่อและประสาน ซึ่งท่านเองก็มีพระเมตตา พรรคไทยรักษาชาติได้เสนอชื่อท่านให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคไทยรักษาชาติส่วนรายละเอียดการตอบรับ ร.ท.ปรีชาพลกล่าวว่า “คงจะไม่เหมาะที่เราจะไปพูดแทนท่าน แต่จะเห็นได้ว่าท่านเองเป็นผู้ซึ่งทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งช่วยเหลือเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดก็ดี หรือการที่ท่านได้เป็นผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ท่านได้เดินทางไปทั้งในและต่างประเทศ เห็นถึงความเดือดร้อน เห็นถึงปัญหาของพี่น้องประชาชน ฉะนั้น วันนี้ผมถือว่าเป็นพระเมตตาที่ท่านได้เสียสละและลงมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านให้เกียรติตอบรับเป็นบัญชีนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคไทยรักษาชาติ”ร.ท.ปรีชาพลกล่าวเพิ่มเติมว่า “พวกเรามีนโยบายและแผนงานในการที่จะหาเสียงอยู่แล้วที่เตรียมไว้ ส่วนรายละเอียดของท่านก็คงจะต้องให้ท่านได้มีพระเมตตา ก็คงจะรอหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็คงจะได้แถลงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าท่านจะได้มาช่วยหรือไม่ อย่างไร”“ผมว่าตรงนี้มันเป็นตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญทุกประการ ถ้าบอกว่าเป็นรัฐบาลแห่งชาตินั้น ผมว่าก็ยังคงจะไม่ใช่ คงจะเป็นเรื่องของการที่เราเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้ง ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สิทธิใช้เสียง และทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญได้ระบุไว้”ส่วนความมั่นใจว่าจะได้ ส.ส.เกิน 25 เสียงหรือไม่ ร.ท.ปรีชาพลกล่าวว่า “ผมคิดว่าความได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนจะเป็นผู้พิจารณา ทุกพรรคการเมืองก็มีสิทธิในการที่จะเสนอรายชื่อของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้พี่น้องประชาชนพิจารณา ฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำตามกระบวนการ ขั้นตอน ทุกประการ ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบใดๆ ทั้งสิ้น”สำหรับความมั่นใจหรือไม่ว่าจะชนะการเลือกตั้ง และเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนั้น ร.ท.ปรีชาพลกล่าวว่า “อาจจะเร็วเกินไปที่จะบอกว่าจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการลงคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชน และคงจะต้องมีการหารือพูดคุยกันในพรรค ซึ่งมีแนวคิดเดียวกัน ซึ่งไทยรักษาชาติ หรือ ทษช. ก็มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเราสนับสนุนในเรื่องของประชาธิปไตย และเราทำทุกวิถีทางในการสกัดกั้นการสืบทอดอำนาจ ฉะนั้นคงจะได้มีการพูดคุยกันในพรรคการเมืองซึ่งมีแนวคิดและแนวทางเดียวกันต่อไปหลังจากที่มีการเลือกตั้ง หลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกมาเรียบร้อยแล้ว”