xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติวางระบบไฟฟ้าเคเบิลเกาะปันหยี-ให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ชาวเกาะปันหยีเฮ! ครม.ไฟเขียว 221 ล้าน วางระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ทะเล เลี่ยงไม่กระทบป่าชายเลน พร้อมเห็นชอบ “ปลากัดไทย” เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ


วันนี้ (5 ก.พ.) เวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติโครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณเกาะปันหยี จ.พังงา งบประมาณจำนวน 221 ล้านบาท โดยจะใช้เงินกู้ในประเทศ จำนวน 165 ล้านบาท และเงินรายได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 56 ล้านบาท สำหรับการดำเนินการก่อสร้างจะเป็นรูปแบบระบบจำหน่ายไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้น้ำ 33 กิโลโวลต์ ตลอดทั้งแนวการวางสาย ระยะเวลาการก่อสร้าง 1 ปี (2562-63) อย่างไรก็ตาม ครม.ได้ยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2540 ที่ให้ กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการ งบประมาณจำนวน 24.77 ล้านบาท เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เคยมีความเห็นระบุว่าการปักเสาพาดสายอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลน

พ.อ.อธิสิทธิ์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้เกาะปันหยียังอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ครม.จึงยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2552 เรื่องการทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2553 ในการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ขณะเดียวกัน โครงการนี้ยังอยู่บริเวณเขตพื้นที่ป่าชายเลนจึงต้องมีการขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามมติครม. เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2530, 22 ส.ค. 2543, 17 ต.ค. 2543 ห้ามไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ป่าชายเลนทุกกรณี

พ.อ.อธิสิทธิ์ยังกล่าวว่า ครม.เห็นชอบให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ตามที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้พิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอในมิติต่างๆ เช่น ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ด้านประโยชน์ใช้สอยโดยเฉพาะการส่งเสริมเพาะเลี้ยง และการสร้างนวัตกรรมการเพาะพันธุ์ที่ทำให้เกิดการค้าเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาล นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์การประมงสะท้อนถึงความเป็นไทย รวมถึงมิติด้านความเป็นเจ้าของ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่รู้จักในระดับสากลด้วยชื่อทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงยังสะท้อนให้เห็นว่าปลากัดไทยมีต้นกำเนิดจากไทย ที่สำคัญสามารถใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้

“ปลากัดไทย” (ชื่อวิทยาศาสตร์ Betta splendens) นั้น เป็นที่รู้จักในระดับสากล ผ่านชื่อ (ไซอะมิส) “Siamese Fighting Fish” หรือ “Siamese Betta” จึงเป็นเครื่องสะท้อนอย่างชัดเจนว่า ปลากัดไทยนั้น มีต้นกำเนิดมาจากไทย และสามารถใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ จึงเห็นควรให้ใช้เหตุผลนี้ประกาศให้ “ปลากัดไทย” เป็นสัตว์น้ำประจำชาติเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...