xs
xsm
sm
md
lg

ททท.จัดนำร่อง5 เส้นทางท่องเที่ยวปี 60

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ททท.จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการท่องเที่ยวรองรับทุกคน เข้าถึงอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุ นำร่อง 5 เส้นทางท่องเที่ยว หวังภาครัฐ- เอกชนร่วมผลักดันให้สอดรับแผนพัฒนาท่องเที่ยวฯฉ.2

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ต่อยอดจากโครงการ 9 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในปี 2560 โดย ททท. เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเดินทางท่องเที่ยว โดยปราศจากอุปสรรคแก่คนทั้งมวล หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์ รองรับเป็นมิตรกับทุกคน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มการสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ จากกิจกรรมในครั้งนี้ ททท.คาดหวังว่า จะได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะร่วมกันผลักดันและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการเดินทางของบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งคนกลุ่มนี้มีกำลังในการจับจ่ายสูง และชอบแสวงหาประสบการณ์ ด้านการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งนี้ กลุ่มคนที่มีข้อจำกัดทางกายภาพเหล่านี้ เพื่อให้ทุกคนได้รับความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ระบุว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงและควรให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

สำหรับ เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลทั่วภูมิภาคของประเทศไทย มีทั้งหมด 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางภาคกลาง-จ.ราชบุรี เส้นทางภาคตะวันออก-จ.ชลบุรี เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-จ.เลย เส้นทางภาคเหนือ-จ.เชียงราย และเส้นทางภาคใต้-จ.พังงา โดยผู้ที่สนใจ เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของ ททท.สามารถเข้าดูรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/
กำลังโหลดความคิดเห็น...