xs
xsm
sm
md
lg

อดีต สปท.-ส.ว.-สปช.-ส.ส.พรึบ เข้ารอบสุดท้าย ส.ว.200 คน-ประกาศชื่อผ่านเว็บ กกต.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายศุภชัย สมเจริญ
เผยรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ส.ว.200 คน อดีต สปท.-ส.ว.-สปช.-ส.ส.คนดังมากันพรึบ กกต.เตรียมประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์เร็วๆ นี้

วันนี้ (28 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับทราบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศทั้ง 200 รายชื่อแล้ว หลังจากกระบวนการคัดเลือกเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ พบว่าผู้ได้รับเลือกหลายคนพบว่าเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ และเป็นที่รู้จักของสังคมมาก่อนแล้ว โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกประเภทสมัครด้วยตนเอง

กลุ่มการบริหารราชการ แผ่นดินและความมั่นคง เช่น นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ อดีต ส.ว.พระนครศรีอยุธยา พล.อ.นิรุทธ เกตุสิริ อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ อดีตรองเลขาธิการ ศอ.บต. พล.อ.อำนาจ รอดสวัสดิ์ อดีต ผอ.องค์การทหารผ่านศึก พล.อ.อ.สุจินต์ แช่มช้อย อดีต ส.ว.สุราษฎร์ธานี

กลุ่มกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย เช่น นายศุภชัย สมเจริญ อดีตประธาน กกต. พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง นายธนา เบญจาทิกุล อดีตทนายความนายทักษิณ ชินวัตร

กลุ่มการศึกษาและสาธารณสุข เช่น นายองค์กร อมรสิรินันท์ ประธานสภาเครือข่ายองค์กรครู กลุ่มอาชีพกสิกรรม อาทิ นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายบุญมี สุระโคตร ประธานกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์เขตทุ่งกุลาร้องไห้ นายรณวริทธ์ ปริยฉัตรตระกูล เจ้าของรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2560 ของกระทรวงเกษตรฯ

กลุ่มพนักงานและลูกจ้าง เช่น นายบุญส่ง ไข่เกษ อดีต ส.ว.ตราด นายแดน ปรีชา กรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง กลุ่มอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม พล.อ.สราวุฒิ ชลออยู่ อดีตเจ้ากรมพลังงานทหาร และอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นายสุรจิต ชิรเวทย์ อดีต ส.ว.สมุทรสงคราม นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ อดีต ส.ว.ปราจีนบุรี

กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น น.ส.ภัทรา วรามิตร อดีต ส.ส.กาฬสินธุ์ นายณรงค์สิทธิ์ เครือรัตน์ อดีต ส.ว.ศรีสะเกษ กลุ่มสตรีผู้สูงอายุ และคนพิการ อาทิ นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นราธิวาส

กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการแสดง เช่น นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง อดีต ส.ส.สัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ และกลุ่มอื่นๆ อาทิ นางจิรดา สงฆ์ประชา อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นายสุรชัย ปิตุเตชะ อดีตส.ว.ระยอง นางบุญพา ลิมปะพันธุ์ ส.ว.สุโขทัย นายอมร นิลเปรม อดีต ส.ว.อุบลราชธานี

ขณะที่ผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ว.ประเภทองค์กรเสนอชื่อ กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง เช่น นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา อดีต สปท. นายอภิวัฒน์ พลสยม อดีตปลัด อบจ.นครราชสีมา นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน อดีตผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ นายเทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา นักวิเคราะห์การเมือง ทางยูทูป ช่องวิหคนิวส์ นายเมฆินทร์ เมธาวิบูล อดีตผู้ว่าฯ ปทุมธานี นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน อดีต สปช.กาฬสินธุ์

กลุ่มกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย เช่น นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ อดีต กกต. นายวิเชียร รุจิธำรงกุล อดีตที่ปรึกษารองประธาน สนช. นายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มศึกษาและสาธารณสุข นายสมเดช นิลพันธุ์ อดีต สปท. นายชาลี เอียดสกุล อดีต สปช.พัทลุง นางวิลาวัลย์ ตันวัฒนะพงษ์ อดีต ส.ว.อุบลราชธานี นายสุรพงศ์ งามสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร นายสุจินต์ ขาวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มอาชีพกสิกรรม นายชยันต์ สังข์ไพฑูรย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา กลุ่มอาชีพพนักงานและลูกจ้าง นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี นายกสภาวิชาชีพบัญชี ศาสตราจารย์ยุพา วงศ์ไชย อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร นายอนันต์ วรธิติพงศ์ อดีต สปท. นายเสรี ศุภราทิตย์ นักวิชาการด้านน้ำ นายวรินทร์ เทียมจรัส อดีต สปท. นายโอวาท จิโนรส อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

กลุ่มอาชีพธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น นายอนุศักดิ์ คงมาลัยอดีต สปท. นายพิชัย อุตมาภินันท์ อดีต สปท. นายสมชาย สาโรวาท อดีตนายกสมาคมผู้ค้าปลีก

กลุ่มสตรีผู้สูงอายุและคนพิการ เช่น พล.ต.โอสถ ภาวิไล อดีตนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ อดีตว่าที่ กสทช.ชุดที่ล่าสุดที่ คสช.มีคำสั่งล้มกระดาน

กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและการแสดง นายกิตติพันธ์ ใจดี อุปนายกสมาคมนามธารีสังคีตแห่งประเทศไทย นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และกลุ่มอื่นๆ อาทิ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช อดีต ส.ว. และ สปท. พล.อ.อ.ณพฤกษ์ มัณฑะจิตร อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์ อดีต สปช.ยะลา นายวราวุธ ตีระนันทน์ อดีตที่ปรึกษา กกต.

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นสวทั้ง 200 คน อย่างเป็นทางการ ซึ่ง สำนักงาน กกต.จะประกาศอีกครั้งผ่านเว็บไซต์ กกต.
นายธนา เบญจาธิกุล


กำลังโหลดความคิดเห็น...