xs
xsm
sm
md
lg

ลูกจ้างชั่วคราว กทม.ปีงบฯ60 นับหมื่น หวั่นวันบรรจุทำพิษ วืด"โบนัสปี 61"กว่า 2.7 พันล. ถามสิทธิ "บิ๊กวิน" มีงบให้ไหม?

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ลูกจ้างชั่วคราว กทม.ปีงบฯ60 นับหมื่นราย หวั่นวืด ได้ "โบนัสปี 61"กว่า 2.7 พันล้าน ทำหนังสือถามสิทธิ "บิ๊กวิน" มีงบประมาณจัดสรรให้หรือไม่ หลังพบแนวทางปี61 ไม่มีสิทธิ เหตุวันบรรจุเป็นวันหยุด มีระยะเวลาทำงานแค่ 364 วัน ไม่ครบ 1 ปีตามเกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิ

วันนี้ (19 ธ.ค.) รายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 มีหนังสือถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ขอให้พิจารณาเห็นชอบในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือไม่กำหนดไว้ในระเบียบกทม. ข้อ 11 ว่าวหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่ลูกจ้าง กทม. พ.ศ.2557

ในกรณีลูกจ้างชั่วคราว กทม. ให้ได้รับการจ้างงานและจัดสรรเงินรางวัลในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 2 ต.ค.2560 เนื่องจากวันที่ 1 ต.ค.2560 เป็นวันหยุดราชการ (วันอาทิตย์) โดยให้ถือว่า ลูกจ้างชั่วคราวผู้ได้รับจ้างในวันดังกล่าว เป็นผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีระยะเวลาการจ้างงานต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้ว่ากทม.เห็นชอบ จะทำให้เกิดความเป็นธรรมและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ที่ผ่านมาหน่วยงาน ต่าง ๆ ในกทม. มีหนังสือหารือมายังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร(ก.ก.) เกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลประจำปีของลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับจ้างในวันดังกล่าว ว่า กทม.มีงบประมาณจัดสรรให้ด้วยหรือไม่ และมีสิทธิได้รับเงินรางวัลดังกล่าวหรือไม่

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ในงบประมาณปี 2560 ผู้ว่าฯกทม. ได้เห็นชอบแก้ปัญหาจัดสรรเงินรางวัลในกรณีของลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับจ้างตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 2559 เนื่องจากวันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นวันเสาร์ ให้กับลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งหนึ่งแล้ว

"สำหรับแนวทางจัดสรรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับลูกจ้างชั่วคราว กทม. จะต้องมีผลการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีระยะเวลาต่อเนื่อง ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์ มีสภาพเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่ถึงวันที่ 30 ก.ย.2561 เป็นต้น"

มีรายงงานว่า ผู้ว่ากทม. ได้เห็นชอบอัตราการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2561 แล้วกว่า 2,700 ล้านบาท โดยเป็นลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ประมาณ 50,000 คน ขณะที่ลูกจ้างชั่วคราว จะได้รับอัตราจัดสรรเงินรางวัล 1 เท่าของเงินเดือน เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราว มีภาระงานและความรับผิดชอบไม่เท่ากับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สำหรับลูกจ้างชั่วคราว ใน 50 เขต กทม. มีเงินเดือน ระหว่าง 8,690-9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) ปัจจุบันมีกว่า 50,000 คน ขณะที่ปีงบ 2560 และปีงบ 2561 ที่ผ่านมา มีลูกจ้างชั่วคราวประมาณ 1 หมื่นคน

ทั้งนี้ ปี 2561 กทม.จัดเก็บรายได้ 86,400 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการที่ได้ตั้งไว้ 78,500 ล้านบาท คิดเป็น 10.11 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 7,932.73 ล้านบาท.
กำลังโหลดความคิดเห็น...