xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ นำทุกหน่วยงานรณรงค์ทั่วประเทศ “ทุ่มทำความดี” ถวายพระราชกุศล ร.๙

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกฯ นำ ครม. ผบ.เหล่าทัพ ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “วอน” ขอความร่วมมือทุกฝ่ายทำบ้านเมืองให้สะอาดเช้าวันนี้ (15 ธ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” พร้อมทั้งกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง

จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ประกอบด้วย ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ครม. อาทิ พล.อ.ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายศิริ จิระพงศ์พันธ์ รมว.พลังงาน พล.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา พล.อ.ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. และ ผบ.เหล่าทัพ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเอกชนหลักของรัฐบาล ตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ นักเรียนที่อยู่ในเขตจัดกิจกรรม และตัวแทนภาคประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 5,000คน เดินเท้าออกจากทำเนียบรัฐบาล เลียบคลองเปรมประชากร ไปสิ้นสุด ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร เพื่อสร้างการรับรู้และให้คำมั่นว่าจะ “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” และดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองให้มีสภาพดีขึ้น โดยมีประชาชนละแวกใกล้เคียงและตัวแทนจากทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ให้กำลังใจและร่วมกิจกรรม

โดย นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ การตรวจวัดคุณภาพน้ำ บำรุงรักษาต้นไม้ริมคลอง เครื่องเติมอากาศ การขุดลอกคลอง รวมถึงการจัดการคัดแยกขยะของชุมชน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ปัญหาของเราทุกวันนี้ คือ มีปริมาณน้ำเสียจำนวนมาก ขอให้ทุกคนร่วมมือกันศึกษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำบ้านเมืองให้สะอาด สำหรับการจราจรรัฐบาลก็ได้ดำเนินการแก้ปัญหาได้หลายหลายด้านแล้ว ซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนด้วย และ ที่เป็นต้นทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาขอให้ทุกหน่วยงานรับไปดำเนินการทั้งการเก็บขยะไม่ทิ้งขยะ รวมทั้งทิ้งขยะให้ถูกที่รวมทั้งทำความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยตามแม่น้ำลำคลอง เราทุกคนต้องช่วยกันพัฒนาชาติ เพราะลำพังแต่รัฐบาลเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ และขอให้สงสารคนเก็บขยะด้วย ซึ่งการทิ้งขยะก็ควรแยกขยะให้ถูกต้องทั้งขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะที่มีพิษ

นายกรัฐมนตรี กล่าวกับบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยว่า การจัดกิจกรรมใดๆของรัฐบาลจะต้องไม่ปิดการจราจรเพราะจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี รวมทั้งได้เน้นย้ำให้สร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับประชาชนในทุกๆพื้นที่เพื่อทำให้บ้านเมืองมีความสะอาดปราศจากขยะทั้งบนบกและคูคลอง

สำหรับกิจกรรมเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลจัดขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศ โดยในส่วนภูมิภาค ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศในวันและเวลาเดียวกันนี้ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 และสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแล รักษา พัฒนาลำน้ำและคูคลอง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนไทย เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองเกิดความตระหนักรู้ภารกิจหน้าที่ในการดูแลรักษาลำน้ำลำคลอง

ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เพื่อบำบัดน้ำ นำขยะและวัชพืชจากน้ำมาใช้ประโยชน์ และสามารถต่อยอดขยายผลไปถึงการสร้างรายได้ หรือมีส่วนร่วมในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ด้วยการใช้วิถีชีวิตริมน้ำที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน คนในชุมชนเกิดความรักสามัคคี ต่อยอดสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป

ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมเดินรณรงค์แล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การสอนวิธีบำบัดน้ำเสียโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมให้วัดที่อยู่ริมลำน้ำ ลำคลองเป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ในการอนุรักษ์คูคลองอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นต้นแบบในการที่จะให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน อาทิ องค์ความรู้เรื่องระบบกรองน้ำและเคมีบำบัดอย่างง่ายโดยใช้เศษเปลือกหอยและถ่านในการดูดซับกลิ่น การนำวัชพืชมาใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยพืชผัก ผลไม้อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวาเพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน การทำดินผสมพร้อมปลูกผักจากผักตบชวาและถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนก่อนลงสู่ลำคลอง พร้อมกันนี้นายกฯยังได้ทดลองใช้เครื่องโม่ข้าว ที่ อบจ.อ่างทอง นำมาจัดแสดงภายในงานอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม


กำลังโหลดความคิดเห็น...