xs
xsm
sm
md
lg

“หัวเฉียว” มอบประกาศฯผู้ช่วยพยาบาลรุ่น 10 สนองงานการแพทย์ รับสังคมสูงวัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 10 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และได้ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติจากโรงพยาบาลหัวเฉียวและโรงพยาบาลอื่นๆ จำนวน 90 คน ได้แก่นักศึกษาจากโรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลลาดพร้าว โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โรงพยาบาลบางนา 1
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ เป็นต้น โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวและโรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ นายกอบชัย ได้กล่าวให้โอวาทกับผู้สำเร็จหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 10 ว่า ท่านทั้งหลายได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 10 และเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่สมบูรณ์แล้ว จึงขอให้นำความรู้ที่ได้รับไปดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจตามที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นและอดทน พร้อมขอให้ยึดมั่นในสิ่งที่คณาอาจารย์ให้การอบรมทั้งความรู้ ความสามารถและยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตวันข้างหน้า ที่สำคัญ ทางโรงพยาบาล ต้องการผลิตบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับและสนอองงานทางการแพทย์ ที่มีความต้อการคนที่มีคุณภาพงานด้านนี้มากขึ้น โดยเพฉาะสังคมผู้สูงอายุ สอดคล้องกับ ประเทศไทยที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในปี 2563.


กำลังโหลดความคิดเห็น...